print

Aansluiten bij een ziekenfonds

De ziekenfondsen betalen, onder ons toezicht, geneeskundige verstrekkingen en uitkeringen. Om hier recht op te hebben bent u verplicht om u aan te sluiten bij een ziekenfonds.

Op deze pagina:


Wat doet uw ziekenfonds voor u?

   
Als u voldoet aan alle voorwaarden, dan betaalt uw ziekenfonds aan u:
 
Dit past binnen de verplichte verzekering die alle ziekenfondsen aanbieden. 
 
Uw ziekenfonds vertegenwoordigt u ook in verschillende van onze raden, comités en commissies. 
  
U moet lidgeld betalen aan uw ziekenfonds. Als u hiermee in orde bent, dan biedt uw ziekenfonds ook een aanvullende verzekering aan. Dit zijn alle diensten en voordelen die een ziekenfonds aanbiedt bovenop de verplichte verzekering. Bij de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (HZIV)  betaalt u geen lidgeld, maar ontvangt u ook geen aanvullende verzekering.
 

Hoe kiest u een ziekenfonds?

 
U kan u aansluiten bij een ziekenfonds. De ziekenfondsen zijn verenigingen zonder winstoogmerk die zich verenigen in volgende landsbonden:

U kan ook kiezen om zich in te schrijven bij een gewestelijke dienst van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering(HZIV). Die Hulpkas is een openbare instelling die dezelfde functie vervult als de ziekenfondsen en dezelfde verstrekkingen toekent.

Als statutair medewerker van de NMBS bent u verplicht u in te schrijven  bij de Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail. Deze kas verleent alleen tegemoetkomingen voor geneeskundige verstrekkingen.