print

Elektronische versie van formulieren van de ziekteverzekering

Vanaf 22 oktober 2016 kunnen bepaalde formulieren met betrekking tot de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging)  op elektronische wijze beschikbaar zijn. Deze formulieren bevinden zich dan op de website van uw ziekenfonds.

Op deze pagina:

Welke formulieren ?

Naast de aanvraag tot inschrijving bij een ziekenfonds en de formulieren over mutatie die beschikbaar zullen zijn op elektronische wijze, kunnen de ziekenfondsen andere formulieren in elektronische versie toevoegen.

Het gebruik van een elektronisch formulier heeft dezelfde waarde als het gebruik van een papieren formulier.

Waar vindt u deze elektronische formulieren terug ?

U kan de formulieren die elektronisch beschikbaar zijn terugvinden op de website van uw ziekenfonds.

Hieronder de formulieren die momenteel beschikbaar zijn:

Nationaal verbond van socialistiche mutualiteiten - Union nationale des mutualités socialistes (300):

  • Inschrijvingsformulier
  • Formulier individuele mutatie

Landsbond van de onafhankelijke ziekenfondsen  - Union nationale des mutualités libres (500):

Hulpkas voor ziekte in invaliditeit – voor alle regionale diensten

  • Inschrijvingsformulier
  • Mutatieformulier

Indien u het adres van uw ziekenfonds niet kent, kan u de linken naar hun websites terugvinden op onze webpagina die alle contactgegevens van de ziekenfondsen herneemt​

Contacten

Juridische directie van de Dienst voor geneeskundige verzorging

E-mail: Jur_reg@riziv-inami.fgov.be