print

Uw identiteitskaart: ook nuttig in het ziekenhuis

Denk aan uw identiteitskaart voor u naar het ziekenhuis gaat, voor een raadpleging of een (spoed)opname.

Als patiënt bent u zo zeker van een correcte identificatie. De voordelen zijn groot, zowel voor de berekening van uw factuur als voor de terugbetaling van de zorg. 

Op deze pagina:


Welke voordelen heeft correct identificeren in het ziekenhuis ?

U correct identificeren als patiënt heeft als gevolg:

  • Een nog grotere garantie op de beste zorg, de goede behandeling en de juiste medische gegevens.
  • Administratieve fouten en fouten in de facturatie vermijden (ziekenhuizen en ziekenfondsen werken efficiënter samen)
  • Bescherming tegen eventuele fraude, ook al past de grote meerderheid van de ziekenhuizen de regels van de verzekering voor geneeskundige verzorging goed toe. Bescherming tegen identiteitsfraude door patiënten.

In ieder geval heeft de identificatie van patiënten niet als doel om de toegankelijkheid tot zorg te verminderen. We hebben in deze oog voor de meest kwetsbare patiënten. 

Welke identiteitskaart ?

Voor uzelf : neem uw Belgische eID (elektronische identiteitskaart)  mee of uw elektronische vreemdelingenkaart.
Voor uw kinderen : breng hun kids-ID of ISI+ kaart mee.

De identiteit van een patiënt nagaan: verplicht in het ziekenhuis vanaf 1 april 2024

In de thuiszorg moeten verpleegkundigen de identiteit van hun patiënten verifiëren sinds 1 oktober 2017.

In de ziekenhuissector bevinden we ons momenteel in een monitoringfase. Uiteindelijk zullen ziekenhuizen ook verplicht zijn om uw identiteit te verifiëren wanneer zij elektronisch factureren onder de derdebetalersregeling. Dit is voorzien voor 1 april 2024.

Neem toch  nu al de gewoonte aan om uw identiteitskaart steeds mee te brengen.

Een sensibiliseringscampagne via de ziekenfondsen en alle ziekenhuizen

In samenwerking met de ziekenfondsen en ziekenhuizen voeren we vanaf maart 2024 een sensibiliseringscampagne voor het grote publiek. We willen hiermee de voordelen van de identiteitskaart in het ziekenhuis benadrukken.

Ontdek de kernboodschap van de campagne in deze video:

Contacten

Juridische directie van de Dienst voor geneeskundige verzorging

E-mail: Jur_reg@riziv-inami.fgov.be