Verzorging in medische huizen (forfaitair)

Als patiënt hebt u de mogelijkheid om u in te schrijven in een medisch huis dat een akkoord voor forfaitaire betaling heeft gesloten met uw ziekenfonds. Daar zal uw gezondheid globaal ten laste worden genomen.
 
Als u voor dat systeem kiest, dan verbindt u zich ertoe – op enkele uitzonderingen na – om geen andere zorgverleners meer te raadplegen dan de zorgverleners die in het medisch huis werken. Als u toch zelf het initiatief daartoe neemt, dan zal uw ziekenfonds u die verstrekkingen niet vergoeden.
 
 

Voor welke verstrekkingen kunt u in een medisch huis terecht?

 
Het forfait kan betrekking hebben op:
  • bezoeken en raadplegingen van huisartsen
  • kinesitherapieverstrekkingen
  • verpleegkundige verzorging.

Informeer ernaar bij het medisch huis!

Hoe schrijft u zich in (of uit)?

Inschrijving : u bent ingeschreven vanaf de eerste dag van de maand volgend op uw aanvraag.
Bijvoorbeeld: wanneer u zich registreert op 5/11/2021, bent u ingeschreven vanaf 1/12/2021.

Uitschrijving : uw inschrijving eindigt op het einde van de maand waarin u het medisch huis op de hoogte brengt van uw beslissing tot uitschrijving.
Bijvoorbeeld: wanneer u uw medisch huis op 14/10/2021 op de hoogte brengt dat u zich wilt uitschrijven, bent u niet meer ingeschreven vanaf 01/11/2021.

Hoe worden de andere medische verstrekkingen vergoed?

 
Voor de raadplegingen van specialisten, de geneesmiddelen, de ziekenhuisopnamen, enz. zal uw ziekenfonds u vergoeden zoals dat momenteel het geval is.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 03 juni 2022