print

Geneesmiddelenvoorschriftenboekjes

Bent u arts, tandarts of vroedvrouw? Sinds 1 november 2019 is de geldigheidsduur van het geneesmiddelenvoorschrift gewijzigd en bijgevolg ook het model van het ‘papieren’ voorschrift. Bovendien moet u sinds 1 januari 2020 de geneesmiddelen elektronisch voorschrijven (met uitzondering van enkele specifieke situaties). Door die nieuwe maatregelen hebben we geen dienst meer die voorschriftenboekjes drukt en aflevert sinds 31 oktober 2019.

Om de nieuwe modellen van het ‘papieren’ voorschrift te verkrijgen, kunt u een beroep doen op een professionele drukker of zelf uw gepersonaliseerde, voorgecodeerde voorschriften afdrukken via de webtoepassing ProGezondheid.

Op deze pagina:

Uw gepersonaliseerd voorschriftmodel zelf afdrukken

U hebt nu de mogelijkheid om zelf uw eigen model van voorschrift af te drukken met daarop voorgecodeerd uw naam, voornaam en barcode, overeenkomstig uw RIZIV-nummer. Deze nieuwe dienst is beschikbaar via de webtoepassing ProGezondheid.

Uw voorschriftmodellen laten afdrukken door een drukker

Als u dat wenst, dan kan een drukker uw voorschriftenboekjes afdrukken. Een drukker kunt u vinden via internet: geef de woorden ‘voorschrift drukken’ in een zoekmachine in. Verwijs hem in dat geval naar het overzicht van de nieuwe modellen van het ‘papieren’ voorschrift, dat voor hem bestemd is.

Let op: Download deze modellen niet om als voorschrijver zelf uw voorschriften af te drukken, zelfs niet nadat u uw gegevens (barcode die uw RIZIV-nummer weergeeft, naam en voornaam) hebt ingebracht. Gebruik onze webtoepassing ProGezondheid om zelf uw gepersonaliseerde voorgecodeerde voorschriften af te drukken (zie hoger).

Contacten

Farmaceutisch beleid

E-mail: secr-farbel@riziv-inami.fgov.be

Afdeling Farmaceutisch beleid

E-mail: secr-farbel@riziv-inami.fgov.be