print

Zorgverleners: Toegang tot de verzekerbaarheidsgegevens van de patiënten

Zorgverleners kunnen de geactualiseerde verzekerbaarheidsgegevens raadplegen in de beveiligde gegevensbanken van de ziekenfondsen.  Er zijn 2 manieren om die gegevens te raadplegen.

Op deze pagina:


Raadpleging door zorgverleners

In het kader van de verplichte ziekteverzekering beschikt de sociaal verzekerde over bepaalde rechten op het vlak van de terugbetaling van geneeskundige verstrekkingen. Deze rechten houden verband met verschillende criteria die in administratieve gegevens zijn omgezet. Het gaat om de zogenoemde ‘verzekerbaarheid’. De ziekenfondsen bewaren en beheren de administratieve verzekerbaarheidsgegevens in een elektronische databank.

Wanneer de zorgverlener zorg verstrekt, moet hij de verzekerbaarheid van zijn patiënt kunnen raadplegen. Op basis van de rechten van de patiënt voor de terugbetaling bepaalt hij het persoonlijke aandeel (remgeld) dat de patiënt moet betalen voor de betrokken verstrekking.

Zorgverleners kunnen nu reeds de geactualiseerde verzekerbaarheidsgegevens raadplegen in de beveiligde gegevensbanken van de ziekenfondsen, via het elektronisch netwerk MyCareNet.

Dit netwerk biedt, naast de raadpleging van de verzekerbaarheid, andere diensten zoals online facturatie.

Zorgverleners kunnen de verzekerbaarheidsgegevens op 2 manieren raadplegen.

 1. Via een erkend softwareprogramma MyCareNet

  Bepaalde zorgverleners beschikken over een erkend softwareprogramma  MyCareNet met de dienst “raadpleging verzekerbaarheid” geïntegreerd: ziekenhuizen, apothekers, thuisverpleegkundigen, woonzorgcentra, laboratoria, huisartsen, medische huizen, enz.

  Raadpleeg hiervoor de “Rollout van de MyCareNet diensten” voor uw sector.

 2. Via de beveiligde portaalsite MyCareNet

  De zorgverleners die nog niet beschikken over de erkende software MyCareNet kunnen terecht op een portaalsite op het volgende adres: https://prod.mycarenet.be/portal/home.seam

  De zorgverleners kunnen er inloggen via hun elektronische identiteitskaart. Zodra zij zijn geïdentificeerd als zorgverlener krijgen zij inzage in de verzekerbaarheidsgegevens van de patiënt voor wie zij geneeskundige verstrekkingen via de derdebetalersregeling wensen te factureren.

Bijzondere situaties - volmachten

Zorgverleners kunnen een derde een volmacht geven om toegang te krijgen tot de verzekerbaarheidsgegevens. Alle informatie in verband met de volmachtprocedure vindt u op de website egezondheid.

Vaarwel SIS-kaart

De SIS-kaart is op 1 januari 2014 verdwenen als drager van de verzekerbaarheidsgegevens van rechthebbenden van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Met andere woorden, sinds die datum kunnen de verzekerbaarheidsgegevens die op de SIS-kaart te lezen zijn niet meer worden gebruikt.

Sinds 1 januari 2017 zijn de SIS-kaarten niet meer geldig. U kan ze best bij uw ziekenfonds afgeven. Een nieuw systeem op basis van de elektronische identiteitskaart heeft de functionaliteiten van de SIS-kaart overgenomen.

Voor personen met een elektronisch identiteitsbewijs (eID), wordt het gebruikt voor de correcte identificatie van de sociaal verzekerde en voor het elektronisch uitlezen van zijn identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ). Dit nummer is in de meeste gevallen het rijksregisternummer.

De gemeente waar u ingeschreven bent, kent het rijksregisternummer toe.

Bent u niet ingeschreven bij een Belgische gemeente (of een diplomatieke post)?

Dan beschikt u waarschijnlijk over een Kruispuntbanknummer. De instantie waarbij een dossier op uw naam is geopend kent dit Kruispuntbanknummer toe.

Voor personen die wel onder de Belgische sociale zekerheid vallen maar geen elektronisch identiteitsbewijs hebben, werd de isi+kaart ingevoerd. Dit gaat over personen die geen elektronisch identiteitsbewijs hebben:

 • omdat ze niet aan de voorwaarden voldoen om een dergelijk bewijs te krijgen (grensarbeiders van buitenlandse nationaliteit en hun gezinsleden)
 • omdat ze niet verplicht zijn om er één te hebben (onder meer tijdelijk in België gedetacheerde werknemers, Belgen die in het buitenland gedomicilieerd zijn, kinderen jonger dan 12 jaar).

Sinds 26 april 2021 vervangen de nieuwe eID-kaarten geleidelijk de elektronische identiteitskaarten die het einde van hun geldigheidsduur bereikt hebben of als verloren, gestolen of vernietigd zijn opgegeven. Dit verandert de manier waarop eID-kaarten worden gelezen omdat de contact chip op de achterkant van de nieuwe kaart staat. Klik hier voor meer informatie over de nieuwe eID-kaart of om de meest recente versie van de eID-software te installeren.

Contacten

Juridische directie van de Dienst voor geneeskundige verzorging

E-mail: Jur_reg@riziv-inami.fgov.be