print

Klinisch psychologen

We komen tegemoet in de prijs van bepaalde verstrekkingen die u als klinisch psycholoog verleent. Op deze pagina vindt u meer informatie over welke verstrekkingen, de uitoefening van uw beroep, en uw RIZIV-nummer.

Op deze pagina:

Uitoefening van uw beroep

Om als klinisch psycholoog te werken, moet u:

 • een erkenning hebben
 • een professionele stage gevolgd hebben op een erkende stageplaats, onder een erkende begeleider. Deze voorwaarde geldt niet als:
  • u al werkte als klinisch psycholoog op 1/09/2016
  • u student klinische psychologie bent en ten laatste in bent begonnen met uw studies in het academiejaar 2016-2017

Om ervoor te zorgen dat we tegemoetkomen in de prijs van uw prestaties hebt u een RIZIV-nummer nodig. Om dit te verkrijgen moet u een overeenkomst tekenen met een (of meerdere) netwerk(en) geestelijke gezondheid, dat een overeenkomst heeft getekend met het RIZIV. Nadat u dat gedaan hebt, krijgt u automatisch een RIZIV-nummer.

Een RIZIV-nummer is niet nodig om uw beroep uit te oefenen buiten het kader van deze overeenkomsten.

Psychologische verstrekkingen met een tegemoetkoming

U kan als klinisch psycholoog bepaalde terugbetaalde zorg verstrekken.

 • Eerstelijns en gespecialiseerde psychologische zorg via een netwerk voor geestelijke gezondheidszorg
  We vergoeden sessies voor kinderen, jongeren en volwassenen. Deze vergoeding is het resultaat van een overeenkomst tussen het RIZIV en de netwerken voor geestelijke gezondheidszorg. U kan zich aansluiten bij een of meerdere netwerken zodat uw patiënten van deze vergoeding gebruik kunnen maken. In dat geval ontvangt u een RIZIV-nummer, als u dat nog niet heeft.
   
 • Sessies cognitieve gedragstherapie (CGT-sessies) voor patiënten met CVS. Deze patiënten worden doorverwezen door een multidisciplinair diagnostisch centrum voor CVS. Om deze sessies aan te bieden, dient u een postgraduaatopleiding cognitieve gedragstherapie gevolgd te hebben.
  Raadpleeg de aanvraagprocedure om deze terugbetaalde sessies aan te mogen bieden.
  Als uw aanvraag aanvaard wordt, ontvangt u een RIZIV-nummer
   
 • Sessies neuropsychologie binnen het kader van het zorgtraject Post-COVID. Deze patiënten worden doorverwezen door hun huisarts na een diagnose post-COVID.
  Om binnen dit kader sessies te mogen aanbieden moet u een opleiding neuropsychologie gevolgd hebben.
  • Stond u voor 31 december 2022 op de lijst van neuropsychologen? Dan ontvangt u een RIZIV-nummer. Als u nog niet op de lijst staat, dient u zelf een aanvraag in te dienen bij klinischnl@riziv-inami.fgov.be.
  • U kan de verstrekkingen enkel uitvoeren als u een RIZIV-nummer heeft.
  • om deze zorg te attesteren, gebruikt u het specifiek formulier voor de terugbetaling van neuropsychologische zorg. Dit formulier geldt ook als bewijsstuk.
   Past u de derdebetalersregeling niet toe? Dan bezorgt U dit hele formulier aan uw patiënt, die het aan zijn ziekenfonds geeft voor terugbetaling.
   Past u de derdebetalersregeling toe? Bezorg dan de tweede pagina van het formulier aan de patiënt. De eerste pagina van dit formulier bezorgt u aan de mutualiteit van de patiënt, samen met een verzamelstaat. De verzamelstaat omvat de volgende gegevens:
   • uw RIZIV-nummer
   • uw naam
   • naam onderneming
   • KBO-nummer
   • uw adres
   • een referentienummer
   • uw rekeningnummer
   • de datum
   • de handtekening.

Contacten

Geestelijk gezondheidszorg (FOD Volksgezondheid)

E-mail: psysoc@health.fgov.be