print

Premie voor volledig geconventioneerde zorgverleners in 2023

We voorzien een structurele kostencompensatie binnen de begroting van de verplichte ziekteverzekering van 100 miljoen euro. Met deze maatregel willen we zorgverleners die de tarieven respecteren tegemoet komen bij de oplopende praktijkkosten voor personeel, energie, enz.
 
Hiermee vermijden we dat deze kosten worden doorgerekend naar de patiënten, waardoor hun gezondheidszorgkosten verder oplopen in deze financieel moeilijke tijden.

Op deze pagina:

Wie komt in aanmerking voor deze conventiepremie?

De sectoren waarvoor er akkoorden en overeenkomsten bestaan, komen in aanmerking:

 • De artsen
 • De apothekers-biologen
 • De tandartsen
 • De vroedvrouwen
 • De verpleegkundigen
 • De kinesitherapeuten
 • De logopedisten
 • De orthopedisten
 • De bandagisten
 • De opticiens
 • De audiciens
 • De apothekers

Conform de afspraken in de begroting 2023, wordt van deze sectoren verwacht dat zij voldoende vooruitgang zullen boeken in de werkzaamheden appropriate care en hun behoeften inbrengen bij de besprekingen inzake toekenning van de indexmassa.

De volgende voorwaarden zijn gekoppeld aan de conventiepremie 2023:

 • we zullen de conventiepremie enkel toekennen aan zorgverleners die volledig geconventioneerd zijn en blijven vanaf 15 februari t.e.m. 31 december 2023. Hierbij gelden 2 bemerkingen:
  • Voor zorgverleners die pas in de loop van 2023 hun RIZIV-nummer bekomen, geldt dat ze volledig geconventioneerd zijn voor de periode na toekenning van hun RIZIV-nummer.
  • Voor de zorgverleners waar in de loop van 2023 een wijzigingsclausule bij hun respectievelijke nationale overeenkomst/akkoord wordt toegepast, geldt dat we de conventiepremie enkel zullen toekennen aan zorgverleners die volledig geconventioneerd zijn en blijven vanaf het einde van de notificatieperiode (= periode van 30 dagen na publicatie van de wijzigingsclausule in het Belgisch Staatsblad waarin de zorgverleners een wijziging van hun conventiestatus kunnen doorgeven) t.e.m. 31 december 2023.
    
 • de zorgverleners moeten in 2023 in een ambulante setting een minimumdrempel aan verstrekkingen uitgevoerd hebben. De exacte waarde van deze activiteitsdrempel:
  • varieert in functie van de sector (specifieke drempel per beroep en voor artsen & tandartsen verder opgesplitst per specialisme)
  • is uitgedrukt in € aan de verplichte ziekteverzekering aangerekende verstrekkingen waarbij we per sector/specialisme de mediaan van de aangerekende verstrekkingen door zorgverleners in de leeftijdscategorie 45-54 jaar hebben berekend en vervolgens als activiteitsdrempel 20% van deze mediaan hebben genomen

Opgelet: enkel verstrekkingen verricht in een ambulante setting komen in aanmerking. We houden daarom geen rekening met prestaties uitgevoerd in het kader van een daghospitalisatie.

Uitzonderingen:

 • voor zorgverleners werkzaam onder forfait in medische huizen passen we een drempel toe uitgedrukt in een gemiddeld # uren op weekbasis (20% van de activiteit van een VTE)

 • artsen en tandartsen in professionele stage moeten niet aan de voorwaarde van activiteitsdrempel voldoen.

 • omdat de facturatie door apothekers niet individueel maar per officina gebeurt, voorzien we voor deze sector een vaste conventiepremie per officina, ten titel van de apotheker-titularis

Hoeveel bedraagt de conventiepremie per zorgverlener?

Hoeveel de conventiepremie per zorgverlener bedraagt, hangt af van de sector en van het premiejaar. Dit is het mechanisme dat we toepassen voor de verdeling van het totale budget (100 miljoen euro) en de berekening van de conventiepremie per zorgverlener:

 • De eerste helft van het totale budget kennen we toe aan elk van de sectoren pro rata het aantal volledig geconventioneerde zorgverleners binnen de sector dat de activiteitsdrempel bereikt.
  Vervolgens verdelen we binnen elk van de sectoren dit toegekende budget over deze zorgverleners.
  =>Dit betekent een gelijk basisbedrag  voor alle volledig geconventioneerde zorgverleners, ongeacht de sector.
   
 • De andere helft kennen we toe aan elk van de sectoren pro rato het totale aantal zorgverleners binnen de sector, ongeacht hun conventiestatus, dat de activiteitsdrempel bereikt.
  Vervolgens verdelen we binnen elk van de sectoren dit toegekende budget over alle volledig geconventioneerde zorgverleners die de activiteitsdrempel bereiken.
  =>Dit betekent een bijkomend bedrag voor de volledig geconventioneerde zorgverleners dat varieert in functie van het aandeel volledig geconventioneerde zorgverleners binnen de sector: de zorgverleners die zich conventioneren of geconventioneerd blijven in een sector met weinig geconventioneerden, ontvangen hoger extra bedrag.

Als referentiejaar voor de bepaling van de hierboven vermelde aantallen zorgverleners nemen we het jaar dat voorafgaat aan het premiejaar, voor de conventiepremie 2023 betekent dit dus referentiejaar 2022.

Onder voorbehoud van publicatie van de regelgeving in het Belgisch Staatsblad zijn de premiebedragen en minimumdrempels voor 2023 de volgende:

BeroepPremiebedragWaarde van de minimumdrempel​

Artsen & apothekers-biologen

 

Pathologische anatomie

1.045,32 EUR

64.490,0 EUR​

Anesthesie-reanimatie

1.045,32 EUR

1.475,3 EUR​

Klinische biologie

1.045,32 EUR

164.393,0 EUR​

Cardiologie

1.045,32 EUR

43.717,6 EUR​

Heelkunde

1.045,32 EUR

8.248,2 EUR​

Plastische heelkunde

1.045,32 EUR

7.681,8 EUR​

Dermato-venereologie

1.045,32 EUR

22.299,4 EUR​

Gastro-enterologie

1.045,32 EUR

21.861,7 EUR​

Gynaecologie en verloskunde

1.045,32 EUR

22.735,0 EUR​

Klinische genetica

1.045,32 EUR

203.212,5 EUR​

Geriatrie

1.045,32 EUR

4.179,2 EUR​

Acute geneeskunde

1.045,32 EUR​

8.581,8 EUR​

Huisartsgeneeskunde

1.045,32 EUR​

30.505,0 EUR​

Inwendige geneeskunde

1.045,32 EUR​

8.685,8 EUR​

Nucleaire geneeskunde

1.045,32 EUR​

87.269,4 EUR​

Fysieke geneeskunde en revalidatie

1.045,32 EUR​

43.270,1 EUR​

Urgentiegeneeskunde

1.045,32 EUR​

20.950,6 EUR​

Neurochirurgie

1.045,32 EUR​

7.283,8 EUR​

​Neurologie

1.045,32 EUR​

26.276,5 EUR​

NKO  (neus-keel-oorarts)

1.045,32 EUR​

32.959,9 EUR​

Medische oncologie

1.045,32 EUR​

23.752,3 EUR​

Oftalmologie (oogarts)

1.045,32 EUR​

40.029,3 EUR​

Orthopedie

1.045,32 EUR​

12.739,0 EUR​

Pneumologie

1.045,32 EUR​

30.460,7 EUR​

Psychiatrie

1.045,32 EUR​

11.549,8 EUR​

Pediatrie (kindergeneeskunde)

1.045,32 EUR​

14.118,5 EUR​

Röntgendiagnose

1.045,32 EUR​

120.038,4 EUR​

Radiotherapie

1.045,32 EUR​

168.403,3 EUR​

Reumatologie

1.045,32 EUR​

32.595,6 EUR​

Stomatologie

1.045,32 EUR​

10.930,0 EUR​

Urologie

1.045,32 EUR​

21.492,2 EUR​

​Andere artsen (zonder bijzondere beroepstitel en niet in stage)

1.045,32 EUR​

706,6 EUR​

Tandartsen

Algemene tandheelkunde

1.707,31 EUR​

26.697,3 EUR​

Orthodontie

1.707,31 EUR​

20.781,4 EUR​

Parodontologie

1.707,31 EUR​

14.902,1 EUR​

Vroedvrouwen

975,49 EUR​

872,6 EUR​

Verpleegkundigen

945,95 EUR

11.455,6 EUR

Kinesitherapeuten

1.185,16 EUR​

6.599,0 EUR​

Logopedisten

1.645,39 EUR​

3.592,8 EUR​

Orthopedisten

945,61 EUR​

57.997,8 EUR​

Bandagisten

957,79 EUR​

141,8 EUR​

Opticiens

1.015,97 EUR​

2.272,7 EUR​

Audiciens

946,66 EUR​

20.934,1 EUR​

Apothekers (bedrag per officina)

1.790,00 EUR​

/​

 

Hoe kan u de conventiepremie ontvangen?

De conventiepremie zullen we waar mogelijk automatisch uitbetalen, u hoeft dus niets te doen. We vragen enkel dat er een rekeningnummer beschikbaar is in ProGezondheid. Om voor de conventiepremie in aanmerking te komen, diende u tegen 30 november 2023 een rekeningnummer te registreren. Om tegemoet te komen aan de vraag van de betrokken zorgverleners naar meer tijd om het rekeningnummer te registreren, hebben we als gunstmaatregel de deadline verschoven. U kan nu bijgevolg een correct rekeningnummer registreren tot en met 31 mei 2024.

In veel gevallen kennen wij uw rekeningnummer al. Wilt u een specifiek rekeningnummer aanduiden voor deze conventiepremie? U kan dit nu zelf toevoegen via ProGezondheid.

Deze conventiepremies zijn bedoeld als kostencompensatie en komen dus mogelijks ten goede aan de instellingen of werkgevers die in de feiten de bedoelde kosten ten laste zouden hebben genomen. Welk rekeningnummer de zorgverlener registreert voor deze conventiepremies , hangt daarom af van eventuele interne afspraken.

Voor de uitbetaling aan titularis apothekers zullen we beroep doen op de tariferingsdiensten om de betalingen te faciliteren.

De uitbetalingen zullen waar mogelijk plaatsvinden in het tweede semester van 2023, dit op basis van de dan al beschikbare gegevens m.b.t. de verstrekkingen aangerekend aan de verplichte ziekteverzekering (=profielgegevens):

 • Voor zorgverleners die op basis van de profielgegevens m.b.t. het eerste semester 2023 al in aanmerking komen voor de conventiepremies, voorzien we een uitbetaling in het tweede semester 2023
   
 • Voor zorgverleners waarvoor we de profielgegevens van het tweede semester 2023 moeten afwachten om vast te stellen dat ze de activiteitsdrempel halen, volgt een uitbetaling in het eerste semester 2024.
   

Wanneer ontvangt u deze conventiepremie?

De uitbetalingen zullen plaatsvinden vanaf het tweede semester van 2023, dit op basis van de beschikbare gegevens m.b.t. de verstrekkingen aangerekend aan de verplichte ziekteverzekering (=profielgegevens):

 • Voor zorgverleners die op basis van de profielgegevens m.b.t. het eerste semester 2023 al in aanmerking komen voor de conventiepremies, voorzien we een uitbetaling in december 2023 (onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de profielgegevens).
   
 • Voor zorgverleners waarvoor we de profielgegevens van het tweede semester 2023 moeten afwachten om vast te stellen dat ze de activiteitsdrempel halen, volgt een uitbetaling in juli 2024 (onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de profielgegevens). Voor de zorgverleners die hun rekeningnummer nog moesten toevoegen na 30 november 2023 zal de uitbetaling ook op dit moment plaatsvinden indien uit de herevaluatie blijkt dat zij daadwerkelijk recht hebben op de premie.

Wat indien u meerdere beroepen uitoefent als zorgverlener?

Indien u meer dan één beroep, dat in aanmerking komt voor de conventiepremie, uitoefent dan heeft u recht op het hoogste premiebedrag waarvoor u in aanmerking komt. De uitbetaling van uw premie hangt dan af van het specifieke scenario:  

 • U heeft bij de evaluatie in december 2023 voor geen enkel van uw beroepen de activiteitsdrempel bereikt (op basis van de gegevens van het eerste semester 2023), maar u bereikt deze drempel wel bij de evaluatie in juni 2024 (op basis van de gegevens van het hele jaar 2023). In dit geval ontvangt u in juli 2024* het hoogste premiebedrag waar u recht op heeft. 
   
 • U bereikt noch bij de evaluatie in december 2023, noch bij de evaluatie in juni 2024 de activiteitsdrempel voor één van uw beroepen. In dit geval zal u geen conventiepremie ontvangen.  
   
 • U bereikt bij de evaluatie in december 2023 de activiteitsdrempel voor één van uw beroepen, dat overigens het beroep is met het hoogste premiebedrag. U ontvangt in december 2023* het premiebedrag overeenkomstig met het beroep waarvoor u de drempel bereikt heeft. 
  Vervolgens bereikt u bij de evaluatie in juni 2024 ook de drempel voor één van uw andere beroepen. Aangezien dit een lager premiebedrag betreft dan hetgeen u reeds ontvangen heeft in december 2023 zal er geen nieuwe actie plaatsvinden. Uw dossier wordt beschouwd als afgesloten.  
   
 • U bereikt bij de evaluatie in december 2023 de activiteitsdrempel voor één van uw beroepen, maar dit betreft niet het beroep met het hoogste premiebedrag. U ontvangt in december 2023* de premie voor dit beroep waarvoor u de activiteitsdrempel bereikt heeft. 
  Vervolgens bereikt u bij de evaluatie in juni 2024 ook de activiteitsdrempel voor uw ander beroep waarvoor u een hogere premie zou ontvangen. U ontvangt in juli 2024* het verschil tussen het premiebedrag voor dit tweede beroep en het bedrag dat u reeds ontvangen heeft in december 2023.
   
 • U bereikt bij de evaluatie in december 2023 de activiteitsdrempel voor één van uw beroepen, maar dit betreft niet het beroep met het hoogste premiebedrag. U ontvangt in december 2023* de premie voor dit beroep waarvoor u de activiteitsdrempel bereikt heeft. 
  Bij de evaluatie in juni 2024 heeft u de activiteitsdrempel voor uw ander beroep waarvoor u een hogere premie zou ontvangen nog niet bereikt. In dit geval zal er geen nieuwe actie plaatsvinden. Uw dossier wordt beschouwd als afgesloten.  

* Onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de profielgegevens