print

Mucoviscidose: tegemoetkoming in de kosten voor behandeling in gespecialiseerde centra

Mucoviscidosepatiënten kunnen terecht in gespecialiseerde centra voor mucoviscidose (referentiecentra). Dit geldt dus zowel voor kinderen met mucoviscidose, als voor volwassenen. Het uiteindelijke doel van zo’n centrum is de prognose en de levenskwaliteit van u als mucoviscidosepatiënt te verbeteren. Hiervoor staat een team van verschillende medische (longarts, pediater, geneticus, enz.) en paramedische (kinesitherapeut, diëtist, psycholoog, enz.) disciplines voor u klaar. Uw ziekenfonds komt tegemoet in de kosten.

Op deze pagina:

Wie kan terecht in een gespecialiseerd centrum voor mucoviscidose

Iedereen (zowel kind als volwassene) die lijdt aan mucoviscidose kan terecht in een gespecialiseerd centrum voor mucoviscidose. Dit geldt ook voor de familieleden van patiënten.

Wat biedt een gespecialiseerd centrum voor mucoviscidose aan?

Het centrum stelt een individueel behandelingsplan op, om ten minste te proberen de levenskwaliteit te verbeteren. Elk stadium van de ziekte vereist een andere aanpak.

Tijdens elk stadium van de ziekte (te beginnen met de diagnosestelling) zal een team van verschillende disciplines u en uw familie begeleiden.
Tot dit team behoren een pediater, longarts, microbioloog, radioloog, geneticus, kinesitherapeut, diëtist, etc. die de nodige onderzoeken uitvoeren om u zo goed mogelijk te kunnen behandelen. U en uw familie krijgen ook de nodige psychische ondersteuning door een psycholoog en maatschappelijk werker. 
 

Wat moet u doen voordat een gespecialiseerd centrum u kan behandelen?

U moet u richten tot een gespecialiseerd centrum voor mucoviscidose vermeld.

Wat moet het gespecialiseerd centrum doen om u te kunnen behandelen?

Het centrum moet:

Wat moet u zelf bekostigen?

Voor de consultaties bij de artsen en kinesitherapeuten betaalt u een persoonlijk aandeel (remgeld). In geval van hospitalisatie betaalt u de gebruikelijke kosten verbonden aan uw ziekenhuisverblijf.

De eventuele onderzoeken worden vergoed op basis van denomenclatuur.

Voor tussenkomsten van de verpleegkundigen, diëtist, psycholoog en maatschappelijk werker betaalt u niets (derdebetalersregeling).

Als u jonger bent dan 18 jaar, komt het ziekenfonds ook tegemoet in uw vervoerskosten van en naar het centrum.

Contacten

Evi Declercq

Tel: +32(0)2 739 71 97

E-mail: evi.declercq@riziv-inami.fgov.be