print

Zeldzame erfelijke monogene metabole ziekten: tegemoetkoming in de kosten van de behandeling door een gespecialiseerd centrum

Als u een zeldzame erfelijke monogene metabole ziekte hebt, kunt u zich wenden tot een gespecialiseerd centrum.
U leert er om te gaan met uw behandeling, uw dieet en de gevolgen van uw ziekte.

Op deze pagina:

Tot wie richten deze gespecialiseerde centra zich?

U kunt zich tot een gespecialiseerd centrum richten als u een zeldzame erfelijke monogene metabole ziekte hebt (bijvoorbeeld fenylketonurie, een erfelijke stofwisselingsziekte).


Welke verzorging verstrekken de centra?

De centra:

  • leren u, via een cognitieve gedragstherapie:
    • de angst, depressie en pijn onder controle te houden;
    • eventuele cognitieve gebreken die het gevolg zijn van de ziekte te compenseren.
  • bieden u hulp bij de sociale, professionele en schoolintegratie.
Volgt u een behandeling of een dieet om de complicaties af te remmen?
De centra leren u om te gaan met deze behandeling en dit dieet.
Hebt u een risico op hypoglykemie?
De centra stellen materiaal ter beschikking om de glykemie, een verlaagd suikergehalte in het bloed, onder controle te houden en leggen uit hoe het werkt.


Hoe kunt u gebruikmaken van een behandeling door het centrum?

Wat moet het centrum doen om u op te volgen?

Het centrum moet:
Als uw ziekenfonds akkoord gaat, kan het gespecialiseerde centrum u opvolgen.


Wat betaalt u voor een opvolging door een gespecialiseerd centrum?

U betaalt enkel uw persoonlijk aandeel (uw “remgeld”) voor een ambulante revalidatie, per opvolgingsperiode van 3 maanden.
 
Als uw kind door een centrum wordt opgevolgd en jonger is dan 18 jaar heeft het trouwens recht op een tegemoetkoming in de kosten van het vervoer tussen uw woonplaats en het centrum.
 
U betaalt ook:

Contacten

Evi Declercq

Tel: +32(0)2 739 71 97

E-mail: evi.declercq@riziv-inami.fgov.be