print

Locomotorische en neurologische aandoeningen: tegemoetkoming in de kosten voor behandeling in revalidatiecentra

Als u lijdt aan een locomotorische of neurologische aandoening, dan kan u terecht in een algemeen revalidatiecentrum voor locomotorische en neurologische aandoeningen. Het doel van revalidatie in zo’n centrum is uw toestand, zelfredzaamheid en psychologisch welzijn te verbeteren om zo te komen tot een zo goed mogelijke sociale en professionele (re-)integratie. Uw ziekenfonds komt tegemoet in de kosten.

Op deze pagina:

Kunt u terecht in een algemeen revalidatiecentrum voor locomotorische en neurologische aandoeningen?

U kunt enkel terecht in een revalidatiecentrum voor locomotorische en neurologische aandoeningen als u lijdt aan een locomotorische of neurologische aandoening. Deze aandoening moet zich in het stadium onmiddellijk na de acute fase of onmiddellijk na een opstoot bevinden.

Als u aan een aandoening lijdt die een geleidelijke verslechtering van uw toestand met zich meebrengt, kan u slechts terecht in een revalidatiecentrum voor locomotorische en neurologische aandoeningen na een opstoot en bij een duidelijke achteruitgang.

Lijst met locomotorische en neurologische aandoeningendie voor revalidatie in de algemene centra in aanmerking komen.

In deze revalidatiecentra kunt u als ambulante of als gehospitaliseerde patiënt terecht, maar het revalidatieprogramma start meestal tijdens een hospitalisatie.

Wat biedt een algemeen revalidatiecentrum voor locomotorische en neurologische aandoeningen u aan ?

Het revalidatiecentrum stelt voor u een individueel revalidatieprogramma op. Dit programma is intensief en beperkt in duur.

Het omvat een aantal tussenkomsten van artsen, kinesitherapeuten, psychologen, ergotherapeuten en sociale werkers. Per aandoening is er een maximumduur van de revalidatie.

Op het einde van uw revalidatie maakt het centrum een eindbalans op, dat onder meer raadgevingen bevat voor uw re-integratie.

Als u uw revalidatieprogramma bijna afgerond heeft, kan u ook beroep doen op een ergotherapeut die bij u aan huis komt, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Wat moet u doen voordat een algemeen revalidatiecentrum voor locomotorische en neurologische aandoeningen u kan behandelen?

U moet u richten tot een algemeen revalidatiecentrum voor locomotorische en neurologische aandoeningen dat u kan terugvinden op deze lijst.

Wat moet het revalidatiecentrum doen om u te kunnen behandelen?

Het centrum moet:

Wat moet u zelf bekostigen?

Als gehospitaliseerde en als ambulante patiënt betaalt u een persoonlijk aandeel (remgeld). In geval van hospitalisatie betaalt u daarenboven de gebruikelijke kosten verbonden aan uw ziekenhuisverblijf.

Andere specifieke revalidatiecentra die locomotorische en neurologische revalidatie aanbieden

Er bestaan nog andere revalidatiecentra die locomotorische en neurologische revalidatie aanbieden aan patiënten met specifiekere problemen. Deze meer specifieke revalidatiecentra bieden intensievere revalidatieprogramma’s aan voor vooral patiënten met een zwaardere problematiek dan de patiënten die in de algemene centra voor locomotorische en neurologische revalidatie gerevalideerd worden.

Een lijst van al deze specifieke centra vindt u hier. Aangezien de specifieke aandoening waaraan u als patiënt moet lijden om in zo’n centrum gerevalideerd te worden, kan verschillen van centrum tot centrum, dient u met het centrum te bekijken of u in aanmerking komt voor revalidatie of niet.

Specifieke centra voor locomotorische en neurologische revalidatie die zijn overgeheveld naar de deelstaten in het kader van de zesde staatshervorming

De bevoegdheid over sommige andere specifieke centra voor locomotorische en neurologische revalidatie is, in het kader van de zesde staatshervorming, vanaf 1-1-2019 volledig overgeheveld naar de deelstaten:

  • MS-centrum Melsbroek (MS en gelijkaardige aandoeningen);
  • NAH-Revalidatiecentrum Turnhout; revalidatieziekenhuis Inkendaal; Le Ressort; La Braise (niet-aangeboren hersenaandoeningen)

Coördinaten van de bevoegde deelstaten:

Vlaamse Gemeenschap

Website: https://www.zorg-en-gezondheid.be/
E-mail: revalidatie@zorg-en-gezondheid.be

Brussels Gewest

Website COCOM: http://www.iriscare.brussels/nl/iriscare-nl/
E-Mail: professionelen@iriscare.brussels

Website COCOF: https://www.spfb.brussels/

Waals Gewest

Website: https://www.aviq.be/

Franse Gemeenschap

Website: https://www.aviq.be/

Duitstalige Gemeenschap (Deutschsprachige Gemeinschaft)

Website: http://www.ostbelgienlive.be/

Contacten

Evelien Claes

Tel: +32(0)2 739 73 70

E-mail: evelien.claes@riziv-inami.fgov.be