print

Diabetes: tegemoetkoming in de kosten van continue glucosemonitoring in een gespecialiseerd centrum

U krijgt als diabetespatiënt een behandeling met een insulinepomp maar u heeft nog altijd problemen om uw bloedsuikerspiegel (glycemie genoemd) onder controle te houden? Continue glucosemonitoring kan mogelijk bijdragen tot een oplossing. Sinds 1 oktober 2021 is er de tegemoetkoming in de kosten voor continue glucosemonitoring via de gespecialiseerde diabetescentra voor volwassenen of de gespecialiseerde centra voor kinderen en adolescenten. Uw ziekenfonds komt tegemoet in de kosten.
De reglementering die een afzonderlijke tegemoetkoming voorzag in de kosten van continue glucosemonitoring in gespecialiseerde centra voor volwassen diabetespatiënten of in gespecialiseerde centra voor diabetes bij kinderen en adolescenten is niet meer van toepassing na 30 september 2021.

Op deze pagina:


Wie kan terecht in een dergelijk gespecialiseerd centrum?

U bent diabetespatiënt en beantwoordt aan elk van de volgende voorwaarden:

De artsen van het gespecialiseerd centrum beslissen voor welke patiënten die aan die voorwaarden voldoen, continue glucosemonitoring het meest nuttig is. Het gespecialiseerd centrum zal alleen aan die patiënten continue glucosemonitoring aanbieden.

Wat biedt een gespecialiseerd centrum aan?

Het centrum stelt al het materiaal ter beschikking dat nodig is voor de continue glucose monitoring.

Hierin zit:

  • een ontvanger van de gegevens
  • een zender (apparaat dat de gegevens over het glucosegehalte verzamelt en die gegevens draadloos stuurt naar het scherm van de ontvanger)
  • een aantal glucosesensors
  • de nodige batterijen.

Het centrum zorgt ook voor de nodige educatie (opleiding) en begeleiding die nodig is voor een correcte toepassing van continue glucosemonitoring.

Wat moet u doen voordat een gespecialiseerd centrum u kan behandelen?

U moet zich richten tot een gespecialiseerd centrum.

Wat moet het gespecialiseerd centrum doen om u te kunnen begeleiden?

Het centrum moet:

  • nagaan of u voldoet aan de voorwaarden om recht te hebben op een tegemoetkoming van uw ziekenfonds.
  • het aanvraagformulier tot tegemoetkoming in de kosten voor deze begeleiding invullen.
  • Dat formulier indienen bij uw ziekenfonds.

Als het ziekenfonds ermee  akkoord gaat, dan kan het gespecialiseerd centrum u begeleiden.

Wat moet u zelf bekostigen?

U betaalt niets voor het materiaal en de begeleiding. Voor de raadplegingen bij de arts van het centrum betaalt u een persoonlijk aandeel (remgeld). Ook het wegwerpmateriaal (bv. pleisters) moet u zelf bekostigen.

Waarom zijn er maar 17 gespecialiseerde centra die continue glucosemonitoring aanbieden?

Continue glucosemonitoring bestaat nog niet echt lang. Het is ook een dure behandeling. Om goede resultaten te bereiken met die behandeling, moet een centrum:

  • hierin echt gespecialiseerd zijn
  • in de voorbije jaren al veel ervaring hebben opgedaan met insulinepompbehandelingen
  • de patiënten kunnen selecteren voor wie die behandeling echt nodig is.