print

Diabetes: van welke voordelen kunt u genieten dankzij uw opname in een zorgmodel “opvolging van een patiënt met diabetes type 2”?

Als patiënt met diabetes type 2 kunt u van bepaalde voordelen genieten die verbonden zijn aan uw opname in een zorgmodel “Opvolging van een patiënt met diabetes type 2”.
Vanaf 1 mei 2018 hebt u als patiënt met een zorgmodel “Opvolging van een patiënt met diabetes type 2” recht op terugbetaling van educatieverstrekkingen, als u aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Op deze pagina:


Opname in een zorgmodel “Opvolging van een patiënt met diabetes type 2”: wat houdt dat in?

Door de opname in een zorgmodel kan u als patiënt met diabetes type 2 beter omkaderd worden en genieten van een opvolging door uw huisarts. U kunt ook genieten van bepaalde voordelen.

Voldoet u aan de voorwaarden voor een opname in een zorgmodel “Opvolging van een patiënt met diabetes type 2”?

Als u een patiënt met diabetes type 2 bent die een globaal medisch dossier (GMD) heeft en niet opgenomen is in een zorgtraject of in een “gespecialiseerd en geconventioneerd centrum voor zelfregulatie van diabetes (overeenkomst “zelfregulatie van diabetes” gesloten met de ziekenhuizen)”, is een opname in een zorgmodel “Opvolging van een patiënt met diabetes type 2” mogelijk.

Waar geeft die opname in dit zorgmodel u recht op?

Uw ziekenfonds doet een tegemoetkoming voor de volgende verstrekkingen:

Opvolging van een patiënt met diabetes type 2

Het gebruik van die verstrekking door de huisarts die uw GMD beheert of door de huisarts die deel uitmaakt van een geregistreerde groep van huisartsen waarvan één van de leden uw GMD beheert, houdt voor de huisarts in dat hij:

  • samen met u de doelstellingen van het zorgprotocol bespreekt
  • de doelstellingen en de noodzakelijke klinische en biologische gegevens in uw GMD registreert.

Als u daadwerkelijk opgenomen bent in dit zorgmodel, mag uw huisarts die uw GMD beheert of de huisarts die deel uitmaakt van een geregistreerde groep van huisartsen waarvan één van de leden uw GMD beheert, alle jaren aan uw ziekenfonds een specifieke verstrekking (de nomenclatuurverstrekking 102852) aanrekenen.

Diëtetiek- en podologieverstrekkingen

De opname in het zorgmodel geeft u recht op een terugbetaling van diëtetiek- en podologieverstrekkingen.

Educatieverstrekkingen

Vanaf 1 mei 2018 hebt u als patiënt met een zorgmodel “Opvolging van een patiënt met diabetes type 2” recht op terugbetaling van diabeteseducatieverstrekkingen, als u aan bepaalde voorwaarden voldoet.  

Wat moet u doen voor een opname in dit zorgmodel?

U moet er vooraf over spreken met uw huisarts die uw GMD beheert of met de huisarts die deel uitmaakt van een geregistreerde groep van huisartsen waarvan één van de leden uw GMD beheert.

Wat moet u betalen?

Voor diëtetiek- en podologieverstrekkingen betaalt u uw persoonlijk aandeel (uw “remgeld”).

Contacten

Zorgmodel “Opvolging van een patiënt met diabetes type 2” (voortraject)

E-mail: voortraject@riziv-inami.fgov.be