print

Spina bifida: tegemoetkoming in de kosten voor behandeling in gespecialiseerde centra

Als u lijdt aan spina bifida kan u terecht in een gespecialiseerd centrum voor spina bifida (referentiecentrum). Zo’n centrum zal onderzoeken op welke vlakken u als patiënt moeilijkheden ondervindt, wat de oorzaken van die moeilijkheden zijn en welke behandelingen hiervoor mogelijk zijn. Op basis hiervan zal het centrum een behandelingsplan opstellen. Hiervoor staat een team van verschillende medische (pediater, neuroloog, enz.) en paramedische (ergotherapeut, kinesitherapeut, enz.) disciplines voor u klaar. Uw ziekenfonds komt tegemoet in de kosten.

Op deze pagina:


Kunt u terecht in een gespecialiseerd centrum voor spina bifida?

 

U kunt enkel terecht in een gespecialiseerd centrum voor spina bifida als u spina bifida hebt en/of een bewezen vorm van gekluisterd ruggemerg syndroom (tethered cord syndrome).

U lijdt eveneens aan bijkomende stoornissen (motorische, gevoels-, urinaire, voedings- en ontlastings-, visuele … stoornissen) en eventueel epilepsie, die mede uw ontwikkeling en/of uw maximale integratie in uw gezin en uw leefomgeving bemoeilijken.

Uw eerste bezoek aan het centrum moet daarenboven gebeuren voor uw 19e verjaardag.

Ook pasgeborenen met perinatale traumatische dwarslaesie kunnen terecht in zo’n centrum.

Wat biedt een gespecialiseerd centrum voor spina bifida u aan?

Het centrum stelt indien nodig een diagnose. Vervolgens maakt het een behandelings –en revalidatieplan. Het centrum zal u dus geen dagdagelijkse behandeling geven. Het heeft eerder een adviserende en zorgcoördinerende rol naar de personen die u dagelijks behandelen (onder andere huisarts, arts-specialist, kinesitherapeut, school, instelling). Het centrum betrekt ook uw gezin, de omgeving en de personen die u dagdagelijks behandelen en revalideren bij zijn onderzoeken en behandelingsplannen.

Het centrum zal u regelmatig onderzoeken om te bekijken welke uw problemen zijn en het zal indien nodig uw behandelings- en revalidatieplan aanpassen.
Het centrum kan, indien aangewezen, ook zelf bepaalde medische behandelingen uitvoeren.

Het centrum kan ook punctueel advies geven in verband met alle stoornissen die samenhangen met spina bifida, onder meer blaas –en darmfunctiestoornissen en de hiermee gepaard gaande problemen.

In het centrum kan u in contact komen met een neuroloog, pediater, specialist in de fysische geneeskunde, kinesitherapeut, ergotherapeut, psycholoog enz. die uw problemen onderzoeken en u de nodige begeleiding bieden.

Wat moet u doen voordat een gespecialiseerd centrum u kan behandelen?

U moet zich richten tot een gespecialiseerd centrum. Wanneer u verwezen bent door een arts, breng deze verwijsbrief dan mee bij uw 1e bezoek aan het centrum.

Wat moet het gespecialiseerd centrum doen om u te kunnen behandelen?

Het centrum moet:

  • nagaan of u voldoet aan de voorwaarden om recht te hebben op een tegemoetkoming van uw ziekenfonds.

Wat moet u zelf bekostigen?

Voor de opmaak van het behandelingsplan, de aanpassing hiervan en het eventuele punctueel advies betaalt u één keer per jaar een persoonlijk aandeel. De rest van de kostprijs hiervan wordt rechtstreeks tussen het gespecialiseerd centrum en uw ziekenfonds verrekend (derdebetalersregeling).

Voor de consultaties bij de artsen en kinesitherapeuten betaalt u telkens een afzonderlijk persoonlijk aandeel (remgeld).

Voor de tussenkomsten van de andere teamleden van het centrum (ergotherapeut, maatschappelijk werker, diëtist, verpleegkundige, psycholoog en orthopedagoog) kan het centrum u geen afzonderlijke kosten aanrekenen.

Als u jonger bent dan 18 jaar, komt het ziekenfonds ook tegemoet in uw vervoerskosten van en naar het centrum.

Contacten

Valérie De Meue

Tel: +32(0)2 739 79 64

E-mail: valerie.demeue@riziv-inami.fgov.be