print

Hersenverlamming (cerebral palsy): tegemoetkoming in de kosten voor behandeling in gespecialiseerde centra

Patiënten die lijden aan hersenverlamming (cerebral palsy) kunnen terecht in gespecialiseerde centra voor hersenverlamming (referentiecentra). Dit geldt zowel voor kinderen met hersenverlamming, als voor volwassenen. Zo’n centrum zal onderzoeken op welke vlakken u als patiënt moeilijkheden ondervindt, wat de oorzaken van die moeilijkheden zijn en welke behandelingen hiervoor mogelijk zijn. Op basis hiervan zal het centrum een behandelingsplan opstellen. Hiervoor staat een team van verschillende medische (pediater, neuroloog, enz.) en paramedische (ergotherapeut, kinesitherapeut, enz.) disciplines voor u klaar. Uw ziekenfonds komt tegemoet in de kosten.

Op deze pagina:

Kunt u terecht in een gespecialiseerd centrum (cp-referentiecentrum) voor hersenverlamming?


Iedereen (zowel kind als volwassene) die lijdt aan hersenverlamming kan terecht in een gespecialiseerd centrum (cp-referentiecentrum) voor hersenverlamming (cerebral palsy). 

U lijdt aan hersenverlamming als u bewegings- en houdingsstoornissen heeft die veroorzaakt worden door een hersenaandoening. Deze aandoening is aangeboren of in de eerste 2 jaar na de geboorte opgetreden, welke de onderliggende ziekte of uitlokkende stoornis ook is.

Ook als u bewegings- en houdingsstoornissen heeft die vermoedelijk veroorzaakt zijn door hersenverlamming, kan u terecht in zo’n centrum.
 

Wat biedt een gespecialiseerd centrum (cp-referentiecentrum) voor hersenverlamming aan? 


Het centrum stelt indien nodig een diagnose. Vervolgens maakt het een behandelings –en revalidatieplan. Het centrum zal u dus geen dagdagelijkse behandeling geven. Het heeft eerder een adviserende en zorgcoördinerende rol naar de personen die u dagelijks behandelen (onder andere huisarts, arts-specialist, kinesitherapeut, school, instelling). Het centrum betrekt dan ook uw gezin, de omgeving en de personen die u dagelijks behandelen en revalideren bij zijn onderzoeken en behandelingsplannen.

Het centrum zal u regelmatig onderzoeken om te bekijken welke uw problemen zijn en het zal indien nodig uw behandelings- en revalidatieplan aanpassen.

Het centrum kan, indien aangewezen, ook zelf bepaalde medische behandelingen uitvoeren.

Indien nodig zal het centrum de bewegingen die u maakt tijdens het stappen ook onderzoeken in een ganglabo.

Het centrum kan eveneens punctueel advies geven over hulpmiddelen : 
  • welk het best aangepaste communicatiehulpmiddel is;
  • welk de best aangepaste rolstoel is;
  • of er hulpmiddel(en) en aanpassing(en) nodig zijn, die u zelf kan gebruiken bij dagdagelijkse handelingen;
  • of er een ander punctueel probleem bestaat dat verband houdt met uw hersenverlamming waarvoor deskundig advies nodig is.

In het centrum kan u in contact komen met een neuroloog, pediater, orthopedist, kinesitherapeut, ergotherapeut, psycholoog etc. die uw problemen onderzoeken en u de nodige begeleiding bieden.

Wat moet u doen voordat een gespecialiseerd centrum (cp-referentiecentrum) u kan behandelen?


U moet u richten tot een gespecialiseerd centrum dat u kan terugvinden op deze lijst. Wanneer u verwezen bent door een arts, breng deze verwijsbrief dan mee bij uw 1e bezoek aan het centrum.
 

Wat moet het gespecialiseerd centrum (cp-referentiecentrum) doen om u te kunnen behandelen?

Het centrum moet:


Wat moet u zelf bekostigen?

 

Voor de opmaak van het behandelingsplan, de aanpassing hiervan en het eventuele punctueel advies betaalt u alleen het persoonlijk aandeel (remgeld). De rest van de kostprijs hiervan wordt rechtstreeks tussen het gespecialiseerd centrum en uw ziekenfonds verrekend (derdebetalersregeling).

Voor de consultaties bij de artsen en kinesitherapeuten betaalt u  een afzonderlijk persoonlijk aandeel (remgeld).

Voor de tussenkomsten van de andere teamleden van het centrum (ergotherapeut, maatschappelijk werker, logopedist, diëtist, verpleegkundige, psycholoog, orthopedagoog en psychologisch assistent) kan het centrum u geen afzonderlijke kosten aanrekenen.

Voor een onderzoek in het ganglabo betaalt u wel een persoonlijk aandeel (remgeld).

Als u jonger bent dan 18 jaar, komt het ziekenfonds ook tegemoet in uw vervoerskosten van en naar het centrum.

Contacten

Valérie De Meue

Tel: +32(0)2 739 79 64

E-mail: valerie.demeue@riziv-inami.fgov.be