print

Endocriene en metabole ziekten: tegemoetkomingen voor zorg

Als u een endocriene of metabole ziekte hebt (diabetes, mucoviscidose of een zeldzame erfelijke monogene metabole ziekte) en aan bepaalde voorwaarden voldoet, dan kunt u terecht in een gespecialiseerd centrum. Het ziekenfonds komt dan tegemoet in de kosten. Bepaalde diabetespatiënten kunnen bovendien opgenomen worden in een zorgmodel “opvolging van een patiënt met diabetes type 2” of een zorgtraject volgen.

Op deze pagina:


Begeleidingsprogramma’s in centra voor diabetes

Als u aan diabetes lijdt en aan bepaalde voorwaarden voldoet, dan kunt u terecht in een gespecialiseerd centrum om er een algemeen begeleidingsprogramma te volgen. Zo’n programma leert u om beter om te gaan met uw ziekte. Er zijn begeleidingsprogramma’s:

Daarnaast zijn er ook specifieke begeleidingsprogramma’s:

Zorgmodel “Opvolging van een patiënt met diabetes type 2”

Als u aan diabetes type 2 lijdt en een globaal medisch dossier (GMD) hebt, dan kunt u opgenomen worden in een zorgmodel “opvolging van een patiënt met diabetes type 2”.

Door de opname in een zorgmodel kan u als patiënt met diabetes type 2 die niet opgenomen is in een zorgtraject of in een “gespecialiseerd en geconventioneerd centrum voor zelfregulatie van diabetes (overeenkomst “zelfregulatie van diabetes” gesloten met de ziekenhuizen)”, beter omkaderd worden en genieten van opvolging door uw huisarts voor uw diabetes. U kunt ook genieten van bepaalde voordelen.

Zorgtraject ‘diabetes type 2’

Als u aan ‘diabetes type 2’ lijdt, dan kunt u een zorgtraject volgen. Zo’n zorgtraject organiseert en coördineert de aanpak, de behandeling en de opvolging van uw ziekte.

Programma ‘educatie en zelfzorg’ voor diabetes type 2

Voor aanvang van een zorgtraject kan uw huisarts een programma 'educatie en zelfzorg' opstarten. U krijgt dan diabeteseducatie van uw huisarts en hebt recht op de volledige terugbetaling van zelfzorgmateriaal.

Mucoviscidose

Als u aan mucoviscidose lijdt, dan kunt u terecht in een gespecialiseerd centrum . Het doel van zo’n centrum is uw prognose en levenskwaliteit verbeteren.

Zeldzame erfelijke monogene metabole ziekte

Als u aan een zeldzame erfelijke monogene metabole ziekte lijdt, dan kunt u terecht in een gespecialiseerd centrum. U leert er om te gaan met uw behandeling, uw dieet en de gevolgen van uw ziekte.

 

Contacten

Afdeling revalidatie

E-mail: revalidatie@riziv-inami.fgov.be