print

Terugbetaling van diëtetiek voor kinderen met overgewicht of obesitas

Vanaf 1 april 2020 betaalt de verplichte ziekteverzekering een behandeling door een diëtist terug voor kinderen met overgewicht of obesitas, vanaf 6 jaar tot en met 17 jaar. De behandeling duurt 2 jaar en bestaat uit 10 zittingen.
Vanaf 1 december 2023 breidt deze nomenclatuur uit voor kinderen van 2 tot en met 17 jaar. Bovendien wordt het persoonlijk aandeel voor deze verstrekkingen geschrapt.

Op deze pagina:

​Wie komt (niet) in aanmerking voor de terugbetaling?

Om terugbetaling te krijgen voor de diëtetiekbehandeling moet het kind aan elk van de volgende 3 voorwaarden voldoen:

Het kind heeft geen recht op terugbetaling als de zitting plaatsvindt terwijl het kind:

  • gehospitaliseerd is
  • of een andere behandeling of begeleiding krijgt die eveneens een begeleiding door een diëtist omvat.
  • of opgenomen in een overeenkomstll Obesitas bij Kinderen en opgevolgd wordt in een Pediatrisch Multidisciplinair Obesitas Centrum (PMOC)

Waaruit bestaat de behandeling?

De behandeling bestaat uit 10 individuele zittingen bij een diëtist (die moet beschikken over een RIZIV-nummer), gedurende 2 jaar. Ze start met een zitting van 60 minuten om vast te stellen of het kind aan de voorwaarden van overgewicht of obesitas beantwoordt. Als dat het geval is, dan heeft het kind daarna nog recht op:

  • 5 zittingen van 30 minuten in het 1e jaar van de behandeling
  • 4 zittingen van 30 minuten in het 2e jaar van de behandeling.

Goed om weten:

  • De ouders mogen bij de zittingen aanwezig zijn.
  • Er kan ook een zitting plaatsvinden met alleen de ouders.

Hoeveel moet de patiënt zelf betalen per zitting?

Het deel dat de patiënt zelf moet betalen bedraagt afgerond:

  • 10 EUR voor de zitting van 60 minuten
  • 5 EUR voor de zitting van 30 minuten.

Als hij recht heeft op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming is dat afgerond 4 EUR en 2 EUR.

Let op: Deze bedragen zijn indexeerbaar.

Vanaf 1 december 2023 worden deze verstrekkingen volledig vergoed door de ziekteverzekering. U betaalt u niets, de derdebetalersregeling is hier van toepassing.

Kan de behandeling herhaald worden?

Per kind is de behandeling 1 keer terugbetaald, ongeacht de arts die ze voorschrijft of de diëtist die de behandeling geeft.

Contacten

Evelien Claes

Tel: +32(0)2 739 73 70

E-mail: evelien.claes@riziv-inami.fgov.be