Verzekerbaarheid

De verzekerbaarheid betreft uw recht op de prestaties van de verplichte ziekteverzekering  (verzekering voor geneeskundige verzorging).


Aansluiten bij een ziekenfonds

Om recht te hebben op prestaties van geneeskundige verzorging (en ook om recht te hebben op uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid, moederschap, enz.) moet u zich bij een ziekenfonds aansluiten. Het zijn de ziekenfondsen die de prestaties uitbetalen onder bepaalde voorwaarden (o.a. het bezitten van een bepaalde hoedanigheid, een voldoend bedrag aan bijdragen betaald hebben).

Personen die u ten laste hebt (bv. kinderen jonger dan 25 jaar, echtgeno(o)t(e), ouders) hebben recht op prestaties van geneeskundige verzorging op basis van de rechten die u hebt.

Verzekering voor “kleine” en “grote” risico’s

Sinds 2008 zijn alle Belgische verzekerden verzekerd voor de ‘kleine risico’s’ en de ‘grote risico’s’ in de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging). Sinds dan zijn dus ook de zelfstandigen verzekerd voor de ‘kleine risico’s’, waardoor in principe hun globale socialezekerheidsbijdrage verhoogd is.

Voorwaarden bij verzekering in 3 specifieke gevalllen

De elektronische identiteitskaart (eID): noodzakelijk in het kader van uw geneeskundige verzorging

Uw identiteitskaart identificeert u correct, ook in het kader van de gezondheidszorg: tijdens een medische afspraak en bij de terugbetaling van uw zorg. Uw identiteitskaart is noodzakelijk in het ziekenhuis.

Herinnering: Vanaf 1 januari 2017 is de SIS-kaart niet meer geldig. Het nieuwe systeem op basis van de elektronische identiteitskaart heeft de functionaliteiten van de SIS-kaart overgenomen.

Elektronische versie van formulieren van de ziekteverzekering

Vanaf 22 oktober 2016 kunnen bepaalde formulieren met betrekking tot de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) op elektronische wijze beschikbaar zijn.

Elektronische versie van formulieren van de ziekteverzekering

Contacten

 

Laatst aangepast op 22 maart 2022