Uw identiteitskaart: ook nuttig in het ziekenhuis

Denk aan uw identiteitskaart voor u naar het ziekenhuis gaat, voor een raadpleging of een (spoed)opname.

Als patiënt bent u zo zeker van een correcte identificatie. De voordelen zijn groot, zowel voor de berekening van uw factuur als voor de terugbetaling van de zorg. 


Welke voordelen heeft correct identificeren in het ziekenhuis ?

U correct identificeren als patiënt heeft als gevolg:

  • Een nog grotere garantie op de beste zorg, de goede behandeling en de juiste medische gegevens.
  • Administratieve fouten en fouten in de facturatie vermijden (ziekenhuizen en ziekenfondsen werken efficienter samen)
  • Bescherming tegen eventuele fraude, zelfs als de grote meerderheid van de ziekenhuizen de regels van de verzekering voor geneeskundige verzorging goed toepassen. Bescherming tegen identiteitsfraude door patiënten.

In ieder geval heeft de identificatie van patiënten niet als doel om de toegankelijkheid tot zorg te verminderen. We hebben in deze oog voor de patiënten in meest precaire situaties. 

Welke identiteitskaart ?

Voor uzelf : neem uw Belgische eID (elektronische identiteitskaart)  mee of uw elektronische vreemdelingenkaart.
Voor uw kinderen : breng hun kids-ID of ISI+ kaart mee.

De identiteit van een patiënt nagaan : binnenkort verplicht in het ziekenhuis

In de thuiszorg moeten verpleegkundigen de identiteit van hun patiënten verifiëren sinds 1 oktober 2017.

In de ziekenhuissector bevinden we ons momenteel in een sensibiliseringsfase. Uiteindelijk zullen ziekenhuizen ook verplicht zijn om uw identiteit te verifiëren wanneer zij elektronisch factureren onder het derdebetalersregeling.

Zelfs nu de datum van deze verplichting voor ziekenhuizen nog niet bekend is, neem toch de gewoonte om vandaag uw identiteitskaart al mee te brengen.

Een sensibiliseringscampagne via de ziekenfondsen en alle ziekenhuizen

In samenwerking met de ziekenfondsen en ziekenhuizen lanceren we in december 2018 een sensibiliseringscampagne voor het grote publiek. We willen hiermee het belang van de identiteitskaart in het ziekenhuis benadrukken.

Ontdek de kernboodschap van de campagne in deze video:

 

 

Contacten

 

Laatst aangepast op 26 augustus 2020