print

Het Terug Naar Werk - fonds

Vanaf 1 april 2024 is een Terug Naar Werk-fonds in de Dienst voor uitkeringen van het RIZIV werkzaam dat wordt beheerd door het Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor werknemers. 

Het betreft een financieringssysteem voor het inkopen van gespecialiseerde dienstverlening op maat zoals onder andere loopbaanbegeleiding of gepersonaliseerde coaching voor wie arbeidsongeschikt erkend is en van wie de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht is beëindigd op initiatief van de werkgever (vanaf 1 april 2024) of voor wie langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt erkend is als werknemer of werkzoekende (pas vanaf 1 april 2025).

Op deze pagina:

Wat moeten werkgevers weten over het TNW-fonds?

Vanaf 1 april 2024 moet elke werkgever die zich op de medische overmacht beroept om de arbeidsovereenkomst te beëindigen: 

  • dit aan het RIZIV ter kennis brengen 

en

  • vervolgens een bijdrage van 1.800 euro  storten in het TNW–fonds.

Zowel de notificatie als de betaling kan  de werkgever zelf doen, of hij kan deze verplichtingen toevertrouwen aan een mandataris.

Meer informatie en het (elektronisch) notificatieformulier

Hoe kan het TNW-fonds u helpen als persoon in arbeidsongeschiktheid?

Bent u als arbeidsongeschikt erkend en heeft uw werkgever zich op de medische overmacht beroepen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen? Vanaf 1 april 2024 kan u via een tussenkomst van het TNW–fonds een gespecialiseerde dienstverlening op maat inkopen zoals loopbaanbegeleiding of gepersonaliseerde coaching, met als doel stappen naar werk bij een andere werkgever te zetten. Vanaf 1 april 2025 kunnen werknemers en werkzoekenden die langer dan een jaar arbeidsongeschikt zijn, ook een beroep doen op het Terug Naar Werk-fonds.

Om deze tussenkomst via een specifieke voucher te ontvangen, moet u een aanvraag indienen bij het RIZIV. 

Om deze gespecialiseerde dienstverlening in te kopen, ontvangt u een unieke voucher met een maximale waarde van  1.800 euro.   

U kan deze begeleiding uitsluitend volgen bij een dienstverlener die erkend is door het RIZIV. Deze erkende dienstverlener moet gespecialiseerde dienstverlening op maat aanbieden. 

Meer informatie, zoals de lijst met alle erkende dienstverleners en het (elektronisch) aanvraagformulier.

Wat moet u weten over het TNW-fonds als dienstverlener?

Een dienstverlener die in het kader van het TNW–fonds gespecialiseerde dienstverlening op maat wenst aan te bieden aan de beoogde doelgroep, moet erkend zijn door het RIZIV.
Via een voucher die de verzekerde bezorgt, kan de dienstverlener  een maximale tussenkomst van 1.800 euro voor de verstrekte dienstverlening aanvragen bij het Terug Naar Werk–fonds. 

Een lijst van alle erkende gespecialiseerde dienstverleners, vindt u op de pagina van de sociaal verzekerde.

Meer informatie en het (elektronisch) aanvraagformulier tot erkenning.

Contacten

Service Center Gezondheid

  • per telefoon op +32(0)2 524 97 97 van maandag tot vrijdag van 8 tot 13 uur
  • via het contactformulier.