print

Multidisciplinaire zorgpaden pre- en rehabilitatie abdominale transplantatie

Patiënten die een abdominale transplantatie van organen ondergaan zijn gebaat met een goede rehabilitatie zowel voor als na de operatie. We vergoeden daarom multidisciplinaire zorgpaden voor pre- en rehabilitatie rond abdominale transplantaties in ziekenhuizen die toegetreden zijn tot een overeenkomst met het RIZIV.

Op deze pagina:

Context van de overeenkomst

Er wordt ingezet op medische innovatie in de verschillende domeinen van de transplantatie om  goede resultaten te bekomen na een transplantatiechirurgie.

Deze 2 multidisciplinaire zorgpaden pre- en rehabilitatie voor en na een abdominale transplantatie beogen een duurzame verbetering in de gezondheidzorg door de zorgpaden te personaliseren volgens de noden van de patiënt:

 • Overeenkomst zorgpad 1 afgesloten met de transplantatiecentra voor patiënten voor en na  een abdominale transplantatie (nier (in combinatie van), lever, pancreas en de dunne darm);
 • Overeenkomst zorgpad 2 afgesloten met de dialysecentra of transplantatiecentra voor patiënten voor en na een niertransplantatie.

Wat houden de zorgpaden in?

De prehabilitatie focust op:

 • het voorbereiden op de transplantatie;
 • het verbeteren van de kwaliteit van leven tijdens de wachttijd;
 • het verminderen van de  kans op overlijden;
 • het vermijden van het ontwikkelen van een co-morbiditeit;
 • het verkorten van de duur van de hospitalisatie;
 • het verhogen van de zelfredzaamheid bij het verlaten van het ziekenhuis.

De rehabilitatie focust op:

 • het maximaal verbeteren van het fysisch, psychisch en sociaal functioneren met een gunstig effect op de kwaliteit van leven;
 • het verminderen van de kans op overlijden;
 • het verminderen van het ontwikkelen van een co-morbiditeit.

Waar kan u terecht voor deze opvolging?

U vindt de toegetreden ziekenhuizen in deze lijst.

De overeenkomst treedt in werking op 1 februari 2024 en wordt afgesloten voor een looptijd van vijf jaar. Patiënten die abdominaal getransplanteerd zijn binnen een periode van twee jaar voor het in voege gaan van deze overeenkomst (1/02/2024) én op voorwaarde dat het ziekenhuis toegetreden is tot de overeenkomst, kunnen nog instappen in het rehabilitatiezorgpad te beginnen met een rehabilitatie-overleg.