print

Terugbetaling van tandzorg voor kinderen onder de 19 jaar

Uw ziekenfonds betaalt de basistandzorg voor kinderen onder de 19 jaar volledig terug. Als uw tandarts zich houdt aan de tarieven die officieel afgesproken zijn met ziekenfondsen, dan is die basistandzorg dus helemaal gratis.

Op deze pagina:

 

Wat verandert er vanaf 1 september 2023?

Vanaf 1 september 2023 trekken we, voor de verstrekkingen waarvoor een leeftijdsgrens werd vastgelegd op 18 jaar, de leeftijdsgrens op naar 19 jaar (met uitzondering van het semestrieel mondonderzoek 371615-371626 en 371571-371582 ).

Daarnaast worden er nieuwe verstrekkingen ingevoerd voor patiënten tussen 18 en 19 jaar.
Deze verstrekkingen zijn vanaf 1 september 2023 toegankelijk tussen de 18e en de 19e verjaardag zonder persoonlijk aandeel:

 • Mondonderzoek (371593-371604) vanaf de 18e tot de 19e verjaardag ;
 • Parodontaal mondonderzoek (371372-371383) vanaf de 18e tot de 19e verjaardag ;
 • Verwijderen van tandsteen (372153-372164, 372175-372186, 372190-372201, 372212-372223, 372234-372245) vanaf de 18e tot de 19e verjaardag;
 • Verwijderen van tandsteen uitgevoerd door een mondhygiënist (372251-372562, 372573-372584, 372595-372606, 372610-372621, 372632-372643) vanaf de 18e tot de 19e verjaardag ;
 • Verwijderen van subgingivaal tandsteen (371276-371280, 371291-371302, 371313-371324, 371335-371346, 371350-371361) vanaf de 18e tot de 19e verjaardag ;

Opgelet: de Covid-maatregelen  zijn nog steeds van toepassing. Als in de vergoedingsvoorwaarden van een verstrekking een maximale leeftijdsvoorwaarde wordt vermeld en indien de rechthebbende deze leeftijd bereikt tijdens de COVID-19-crisis, wordt deze leeftijd verlengd met 6 maanden. Voor de verstrekkingen waar de maximale leeftijdsgrens wordt opgetrokken naar 19 jaar, leest u de nomenclatuur als “tot de 19e verjaardag + 6 maanden”

Welke tandzorg betaalt uw ziekenfonds volledig terug?

Uw ziekenfonds betaalt de volgende basistandzorg volledig terug voor kinderen tot 18 jaar:

 • semestrieel preventief mondonderzoek, inclusief profylactische reiniging

Uw ziekenfonds betaalt de volgende basistandzorg volledig terug voor kinderen van 18 tot 19 jaar:

 • jaarlijks mondonderzoek
 • parodontaal mondonderzoek
 • verwijderen van tandsteen (ook uitgevoerd door een mondhygiënist)
 • verwijderen van subgingivaal tandsteen

Uw ziekenfonds betaalt de volgende basistandzorg volledig terug voor kinderen tot 19 jaar:

 • tanden vullen of herstellen
 • tandzenuwen behandelen
 • tanden trekken

Welke tandzorg betaalt uw ziekenfonds gedeeltelijk terug?

Uw ziekenfonds betaalt beugels en andere zorg voor orthodontie maar gedeeltelijk terug voor uw kinderen.

Welke tandzorg betaalt uw ziekenfonds niet terug?

Uw ziekenfonds betaalt onder andere de volgende zorg niet terug voor uw kinderen:

 • kronen en brugwerk
 • op enkele uitzonderingen na: tandimplantaten.

Volledig terugbetaald is niet altijd volledig gratis!

Dat uw ziekenfonds de basistandzorg volledig terugbetaalt, betekent niet automatisch dat die zorg volledig gratis is. Als uw tandarts zich niet houdt aan de tarieven die officieel afgesproken zijn met de ziekenfondsen (niet-geconventioneerd tandarts), dan betaalt u hem mogelijk een supplement uit eigen zak.

Is uw tandarts geconventioneerd?

 • Raadpleeg de webtoepassing “Een zorgverlener zoeken” om na te gaan of uw tandarts geconventioneerd is.
 • Vraag het aan uw ziekenfonds.
 • Vraag het aan uw tandarts zelf.

Moet u uw tandarts betalen?

Meestal betaalt u eerst uw tandarts en stuurt u het ‘getuigschrift van verstrekte hulp’ naar uw ziekenfonds dat u terugbetaalt. Sommige tandartsen maken bij vergoedbare prestaties echter gebruik van de derdebetalersregeling. In dat geval regelt de tandarts de betalingen rechtstreeks met het ziekenfonds en hoeft u, indien er enkel vergoedbare prestaties werden uitgevoerd, zelf niets aan de tandarts te betalen. Vraag aan uw tandarts of hij van die regeling gebruik maakt!

 

Contacten

Afdeling Tandartsen

E-mail: Ctd-ttr@riziv-inami.fgov.be