print

Initiatieven voor beschut wonen

Vanaf 1 januari 2019 behoren de initiatieven voor beschut wonen, ten gevolge van de zesde staatshervorming, volledig tot de bevoegdheid van de deelentiteiten. Hier vindt u de instanties waartoe u zich kan richten.

Op deze pagina:


Bevoegde deelentiteiten vanaf 1 januari 2019

Voor de Vlaamse Gemeenschap : Departement Zorg

Website: www.departementzorg.be
E-mail: zorg@vlaanderen.be

Voor het Brussels Gewest : Iriscare

Website: http://www.iriscare.brussels/nl/iriscare-nl/
E-mail: professionelen@iriscare.brussels

Voor het Waals gewest

Website: https://www.aviq.be/  
E-Mail: dtf.msp.ihp@aviq.be
Tél.: +32(0)71 33 74 21

Voor de Franse Gemeenschap

Website: https://www.aviq.be/  
E-Mail: dtf.msp.ihp@aviq.be
Tél.: +32(0)71 33 74 21
 

Voor de Duitstalige Gemeenschap ((Deutschsprachige Gemeinschaft)

Website: http://www.ostbelgienlive.be/
E-mail: cecile.crott@dgov.be
Tel.: +32(0)87 596 300

Oude Riziv-reglementering, van toepassing tot 31 december 2018

Gedurende een overgangsperiode (van 1 juli 2014 tot 31 december 2018) zijn we de oude Riziv-reglementering blijven uitvoeren voor de initiatieven voor beschut wonen, maar in naam en voor rekening van de deelentiteiten.