print

Vroegtijdige problemen in de moeder-kindrelatie: tegemoetkoming in de kosten van de behandeling door gespecialiseerde centra. Reglementering van toepassing tot en met 31 december 2018

De 6de staatshervorming heeft de bevoegdheden met betrekking tot de centra voor de behandeling van vroegtijdige problemen in de moeder-kindrelatie overgeheveld van het federaal niveau naar de deelentiteiten. Gedurende een overgangsperiode (van 1 juli 2014 tot en met 31 december 2018) is de oude Riziv-reglementering met betrekking tot deze centra verder uitgevoerd, maar in naam en voor rekening van de deelentiteiten.

De oude Riziv-reglementering was dus van toepassing tot en met 31 december 2018.

Op deze en volgende pagina’s vindt u informatie over de voorwaarden voor tegemoetkoming van de ziekteverzekering tot en met 31 december 2018.

Op deze pagina:


Tot wie richten deze centra zich?

De centra richten zich tot moeders met hun jonge kind (maximaal 15 tot 36 maanden, afhankelijk van het centrum) als de relatie tussen de moeder en haar kind ernstig is verstoord. Die relatie is bijvoorbeeld:

 •  onsamenhangend (onvoorspelbaar, onaangepast)
 • overdreven of – omgekeerd – ontoereikend
 • zelfs gekenmerkt door verwaarlozing en fysieke of psychologische mishandeling.

Die verstoorde relatie moet waarneembare negatieve gevolgen hebben op de ontwikkeling van het kind, zoals een achterstand in de intellectuele of motorische ontwikkeling, een groeiachterstand, slaapproblemen, eetproblemen, gedragsproblemen, angst of depressie enz.

De moeder moet met psychologische problemen kampen (gedragsstoornissen, een ernstige depressie, een gestabiliseerde verslaving enz.). Die problemen moeten echter onder controle zijn. Ze mogen de behandeling van de moeder-kindrelatie niet hinderen.

Wat zijn de doelstellingen van de zorg verstrekt door de centra?

De zorg die de centra verstrekken, moet in de 1e plaats de relatie tussen de moeder en het kind verbeteren en de pathologische aspecten die aanleiding gaven tot de behandeling in het centrum doen verdwijnen of aanzienlijk verminderen.

De verbetering van de relatie moet het kind in staat stellen om:

 • weer een optimaal groeiritme te vinden
 • zijn symptomen te genezen of minder ernstig te maken
 • zonder hulp van buitenaf bij de familie te leven.

De toestand van de moeder moet ook verbeteren, om de door de behandeling verbeterde relatie op lange termijn te handhaven.

De zorg is beperkt in duur: tussen 12 en maximaal 36 maanden, afhankelijk van de noden en de vorm (ambulant of residentieel) van de revalidatie.

Welke zorg verstrekken de centra?

De zorg kan verschillende vormen aannemen, afhankelijk van de noden van de patiënten en de beschikbare types van zorg in het centrum. Het kan gaan om:

 • revalidatiesessies in het centrum of thuis
 • ambulante dagen of halve dagen
 • residentiële dagen.

De zorg is altijd multidisciplinair en verstrekt door psychologen, logopedisten, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, psychomotorische therapeuten, gespecialiseerde pedagogen, sociaal assistenten enz.

De zorg omvat, naargelang de noden:

 • individuele psychotherapieën met een psychiater
 • gesprekken met een psycholoog
 • therapieën en groepsopleidingen
 • kinderverzorging
 • begeleiding van de moeder in de zorg voor haar kind
 • sociale begeleiding, enz.

De centra meten regelmatig de evolutie van hun patiënten met behulp van objectieve tests om te beslissen of het revalidatieprogramma moet worden voortgezet, gewijzigd of stopgezet.

Hoe kunt u gebruik maken van een behandeling door een centrum?

In de meest gevallen moet een ‘bevoegde derde partij’ de moeder en het kind doorsturen naar het centrum. Dat is bv. een arts, een gerechtelijk instantie, sociale partijen, enz., die geen deel uitmaken van het personeel van het centrum.

De moeder moet zich wenden tot een centrum uit de lijst met centra die bij ons zijn geconventioneerd. Centrum Clairs Vallons, gespecialiseerd in chronische pediatrische ziektes, heeft ook een residentiële eenheid voor moeders en hun kind.

Wat moet het centrum doen om zorg te verstrekken?

Het centrum moet:

Als het ziekenfonds zijn toestemming geeft, dan kan het centrum de zorg verstrekken.

Wat betaalt de patiënte voor de behandeling door een centrum?

De patiënte betaalt haar persoonlijk aandeel (remgeld), per ambulante sessie, halve revalidatiedag, ambulante dag of residentiële dag.

In de prijs van de ambulante dagen of halve dagen is de prijs van de maaltijden niet inbegrepen. Als de patiënte de maaltijden van het centrum eet, dan zal ze die extra moeten betalen.

In de prijs van de residentiële dagen is de prijs van de maaltijden inbegrepen, maar de patiënte betaalt dan een hoger persoonlijk aandeel.

Contacten

Afdeling revalidatie

E-mail: revalidatie@riziv-inami.fgov.be