print

Tegemoetkoming in de prijs van contactlenzen

Hebt u contactlenzen nodig? Onder bepaalde voorwaarden komen we tegemoet in de prijs ervan. Op deze pagina vindt u een vereenvoudigde uitleg van deze vergoeding.
Hebt u een specifieke vraag over uw tegemoetkoming? Contacteer dan uw ziekenfonds.

Op deze pagina:

Wie heeft recht op deze tegemoetkoming?

Deze tegemoetkoming geldt voor personen met

 • een afwijking  van minstens -/+ 6,00 dioptrieën 
 • monoculaire afakie (= wanneer er een ooglens ontbreekt)
 • verschil in sterkte tussen beide ogen (anisometropie) van 3,00 dioptrieën of meer
 • onregelmatig astigmatisme, waarbij een correctie door brilglazen niet helpt

U kan voor brilglazen én contactlenzen tegelijkertijd een tegemoetkoming krijgen, als u voldoet aan de vergoedingsvoorwaarden.

Wat vergoeden we?

We komen tegemoet in de prijs van:

 • Optische contactlenzen
  • vormstabiele contactlenzen
  • soepele contactlenzen (maand-, 6 maanden- en jaarlenzen)
 • andere specifieke contactlenzen (zoals bvb. Sferische of torische optische sclerale contactlenzen). Voor meer informatie hierover, contacteert u uw oogarts en/of opticien.

Hoe krijgt u de tegemoetkoming?

Om een tegemoetkoming in te krijgen stuurt u de volgende documenten naar uw ziekenfonds: 

 • Een voorschrift van uw oogarts voor contactlenzen
 • Een getuigschrift van aflevering. Dit stelt uw opticien op wanneer die uw contactlenzen aan u aflevert. Uw opticien informeert u ook uitgebreid over (de soorten) contactlenzen, prijzen, tegemoetkoming en hoeveel u zelf zal moeten betalen.

Hoeveel bedraagt de minimumtegemoetkoming voor contactlenzen?

Het bedrag van de tegemoetkoming hangt af van uw situatie en het type contactlenzen. We vergoeden telkens per oog:

 • Vormstabiele contactlens: sferisch 106,08 EUR* – torisch 163,20 EUR*
 • Soepele contactlens:                   
  • Maandlens sferisch 81,60 EUR* – torisch 98,94 EUR*
  • 6 maandlens sferisch 71,40 EUR* – torisch 183,60 EUR*
  • Jaarlens sferisch 96,90 EUR* – torisch 214,20 EUR*

*deze bedragen zijn van 01/01/2024.

Deze bedragen worden vaak aangevuld door de ziekenfondsen. Voor specifieke vragen in verband met uw vergoeding, contacteert u het best uw ziekenfonds of opticien.

Hoe vaak hebt u recht op een tegemoetkoming?

Hoe vaak u recht hebt op een tegemoetkoming hangt af van de type contactlenzen en of er een wijziging is in de waarden van het medisch voorschrift.

Sommige contactlenzen hebben een draagtijd van 1 jaar, andere van 3 jaar.

Indien er een wijziging van minstens 1,00 dioptrie in de sfeer of cilinder is, in vergelijking met de vorige aflevering, hebt u opnieuw recht op tegemoetkoming.

Bent u niet zeker of u voldoet aan de voorwaarden voor een vernieuwing? Contacteer dan uw ziekenfonds of uw opticien. Zij kunnen uw oude en nieuwe medische voorschrift vergelijken. Wij beschikken niet over deze gegevens.

Contacten

Reglementering opticiens

​Heeft u inhoudelijke vragen over de overeenkomst of over de nomenclatuur, contacteer dan onze medewerkers van de medische directie:

E-mail: meddev@riziv-inami.fgov.be
Tel: +32(0)2/739.70.99 (call center)
Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u.
Dinsdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Briefwisseling:
RIZIV
Dienst voor geneeskundige verzorging
Overeenkomstencommissie opticiens
Galileelaan 5/01
1210 Brussel