print

Tegemoetkoming in de kosten voor hulp bij tabaksontwenning

Vanaf 1 januari 2019 behoort tabaksontwenning, ten gevolge van de zesde staatshervorming, volledig tot de bevoegdheid van de deelentiteiten. Hier vindt u de instanties waartoe u zich kan richten hiervoor.

Op deze pagina:

 

Bevoegde deelentiteiten vanaf 1 januari 2019

Voor de Vlaamse Gemeenschap : Agentschap Zorg en gezondheid

Website: https://www.zorg-en-gezondheid.be/ en www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/gezond-leven/rookstopbegeleiding
E-mail: preventievegezondheidszorg@zorg-en-gezondheid.be
Tel.: 02 553 36 71

Voor het Brussels Gewest : Iriscare

Website: http://www.iriscare.brussels/nl/iriscare-nl/ en   http://www.iriscare.brussels/nl/burgers/hulp-en-zorg/rookstopbegeleiding/
E-mail: contactformulier op bovenvermelde website

Voor de Federatie Wallonië-Brussel: Aviq

Website: https://www.aviq.be/ en https://www.aviq.be/transfert-INAMI.html
E-mail: info@aviq.be
Tel.: 0800 16061

Voor de Duitstalige Gemeenschap (Deutschsprachige Gemeinschaft)

Website: http://www.ostbelgienlive.be/ en http://www.ostbelgienlive.be/desktopdefault.aspx/tabid-316/
E-mail: contactformulier op de bovenvermelde website 
Tel.: 0800 23032

Oude Riziv-reglementering, van toepassing tot 31 december 2018

Gedurende een overgangsperiode (van 1 juli 2014 tot 31 december 2018) zijn we de oude Riziv-reglementering blijven uitvoeren voor de tegemoetkoming in de kosten voor hulp bij tabaksontwenning, maar in naam en voor rekening van de deelentiteiten.

De Vlaamse overheid organiseert tabaksontwenning al vanaf 1 januari 2017 in eigen beheer.