print

Forfait voor thuispatiënten in een persisterende vegetatieve status

Vanaf 1 januari 2006 kunnen patiënten in een persisterende vegetatieve status die thuis verblijven een tegemoetkoming krijgen voor geneesmiddelen, verzorgingsmiddelen en hulpmiddelen.

Voor het jaar 2024 bedraagt die jaarlijkse forfaitaire tegemoetkoming 10.205,57 EUR.

Op deze pagina:

Voor wie is die tegemoetkoming bestemd?

Tot de doelgroep behoren personen die een acute hersenbeschadiging hebben opgelopen (niet-aangeboren hersenletsel), gevolgd door een coma, waarna ze niet volledig ontwaken en in een persisterende neurovegetatieve status of een minimaal responsieve status zijn terechtgekomen.

Deze personen worden in principe eerst opgenomen in een deskundig ziekenhuiscentrum waar ze een gespecialiseerde multidisciplinaire revalidatie krijgen. Daarna kunnen ze een aangepaste verzorging op lange termijn krijgen in een gespecialiseerd rust –en verzorgingstehuis of in de thuisomgeving.

Het is voor die “long term care thuis” dat dit patiëntenforfait werd uitgewerkt.
 

Welke zijn de precieze regels?

De definities en precieze regelsvindt u in dit koninklijk besluit.

De verantwoordelijke arts van het deskundig ziekenhuiscentrum vult de medische kennisgeving in en bezorgt die aan de verzekeringsinstelling van de patiënt. Deze medische kennisgeving opent het recht op de tegemoetkoming.

Contacten

Forfait voor thuispatiënten in een persisterende vegetatieve status

E-mail: nursenom@riziv-inami.fgov.be