Een meerjarig begrotingstraject 2022- 2024 voor de verzekering voor geneeskundige verzorging

Het begrotingstraject 2022-2024 is innovatief en komt via samenwerking tot stand. De gezondheidszorgdoelstellingen zullen ons cement en kompas zijn om samen met onze partners de basis te leggen voor het budget van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor 2022.

Waarom een meerjarig begrotingstraject ?

We ontwikkelen een methode voor de integratie van de gezondheidszorgdoelstellingen in de keuzes van de ziekteverzekering. Meer bepaald zal de begrotingsprocedure vanaf 2022 voorzien in de toekenning van middelen aan gezondheidszorgdoelstellingen.

Het gaat dus niet om besparingen, wel over de beste manieren vinden om de middelen in te zetten en de performantie van het systeem te verhogen.

Een langetermijnvisie voor effectieve zorg

Onze gezondheidszorg staat algemeen gekend als een toegankelijk en kwaliteitsvol systeem. Om dat zo te houden onderwerpen we het regelmatig aan een algemene check-up. Die analyses leveren een genuanceerd beeld op van onze ziekteverzekering. Zo waken we erover dat we op de sterktes bouwen en aan de zwaktes werken. In combinatie met een dynamisch meerjarig budgettair kader en meer focus op doelmatige zorg werken we een strategische (middel)langetermijnvisie uit en voorzien we de nodige middelen.

Welke stappen bevat dit traject?

We verwachten concrete voorstellen tegen 30 juni 2021. Om die deadline te halen voorziet het stappenplan 3 fasen:

1. het vaststellen van de prioritaire gezondheidszorgdoelstellingen voor de periode 2022-2024 olv Dr. Ann Ceuppens (MLOZ)

2. de opstart van twee bijkomende taskforces (april-mei):

    • de taskforce appropriate care olv Dr. Manfredi Ventura (voorzitter van de vereniging van Franstalige hoofdartsen )
    • taskforce dynamisch meerjarig budgettair kader olv Prof. Em. Erik Schokkaert

3. het opstellen van een eindverslag(juni) met een eerste versie van de begroting 2022 en een concreet dynamisch meerjarig budgettair kader.

De kick-off van dit project tijdens het uitgebreide Verzekeringscomité van 1 maart 2021

Het uitgebreide verzekeringscomité van 1 maart 2021 ontving een groot aantal geïnteresseerden voor het startschot van dit project.  Hierbij de verschillende documenten en presentaties van die avond:

Hoe loopt het project verder?

Alle Taskforces, het wetenschappelijk comité en de stuurgroep zijn operationeel.

Elke uitgenodigde groep kan​ bij consensus maximaal 3 prioritaire voorstellen indienen bij de taskforce gezondheidszorgdoelstellingen.

Onafhankelijke experten kunnen ook voorstellen indienen.

De voorstellen binnen de taskforce appropriate care worden niet beperkt, maar gebeuren ook bij consensus binnen de vertegenwoordigde groep.

Om dit goede banen te leiden, ontwikkelden we:

Contacten

 

Laatst aangepast op 15 juni 2021