Door een globaal medisch dossier (GMD) kan u goedkoper naar de huisarts

Uw huisarts begeleidt u bij het beheer van uw gezondheid. Door een globaal medisch dossier (GMD) te openen bij uw huisarts, maakt u een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen de artsen mogelijk. Bovendien geniet u van een hogere terugbetaling voor een raadpleging of bezoek bij uw huisarts.


Wat is een GMD?

Uw globaal medisch dossier (GMD) bevat al uw medische gegevens (operaties, chronische ziekten, lopende behandelingen, enz.).

Wat zijn de voordelen?

 
Een GMD beperkt het bedrag van het persoonlijk aandeel dat u moet betalen voor een raadpleging van uw huisarts, in zijn kabinet:
  • tot 1 EUR voor de rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming
  • tot 4 EUR voor de patiënten die geen recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming.

Het GMD leidt daarnaast tot een vermindering met 30 % van het persoonlijk aandeel dat u moet betalen voor een huisbezoek, indien u minimum 75 jaar en/of chronisch ziek bent.
   

Hoeveel kost een GMD?


Het GMD kost 32 euro (vanaf 01.01.2021). De betaling gebeurt rechtstreeks tussen de arts en uw ziekenfonds.
 

Hoe een GMD aanvragen?

 
Tijdens uw volgende raadpleging in het kabinet van uw huisarts of tijdens een huisbezoek, vraagt u om een GMD te openen.
Als de patiënt niet in staat is om dat zelf te vragen, kunt u als familielid of nabestaande de opening van een GMD in zijn plaats aanvragen.
 

Wat als u een andere arts raadpleegt?

  
Als de arts die u raadpleegt niet de arts is die uw GMD beheert (of een arts van dezelfde groepering), dan hebt u geen recht op de hogere terugbetaling. Uitgezonderd als deze andere arts toegang heeft tot de gegevens van uw GMD en als hij daarvoor uw toestemming heeft.

Als u een andere arts raadpleegt, vraag hem dan om de nuttige informatie door te sturen naar uw huisarts om uw dossier te vervolledigen.

Wat als u van huisarts verandert?

U kan op elk ogenblik van huisarts veranderen. Zeg aan uw nieuwe huisarts dat u verkiest dat hij voortaan uw GMD beheert. Hij zal dan zelf alle stappen zetten bij zijn confrater voor de overdracht van uw dossier.

Hoe lang geeft een GMD recht op een hogere terugbetaling?

 
De hogere terugbetaling als voordeel van een GMD blijft geldig tot het einde van het 2e kalenderjaar dat volgt op het jaar van de opening of verlenging ervan.
 
Voorbeelden:
Een GMD geopend op 21 januari 2021 geeft dus recht op een hogere terugbetaling tot 31 december 2023.

Het GMD kan verlengd worden. Dit gebeurt automatisch door uw ziekenfonds indien één keer om de twee jaar een raadpleging of bezoek plaatsvindt bij uw huisarts.
 
 

Laatst aangepast op 10 juni 2021