Diabetes: tegemoetkoming in de kosten voor zorg verstrekt in een gespecialiseerd centrum aan diabetespatiënten met voetwonden

Als diabetespatiënt met een voetwonde komt u in aanmerking voor voetverzorging in een gespecialiseerd centrum. Het doel van deze zorg is de wonden genezen, amputaties vermijden, nieuwe wonden voorkomen en eventuele nieuwe wonden zo snel mogelijk verhelpen.


Beantwoordt u aan de voorwaarden om van voetverzorging te kunnen genieten? 

Om in aanmerking te komen voor voetverzorging in een gespecialiseerd centrum moet u een ‘ambulante’ diabetespatiënt zijn (niet opgenomen in een ziekenhuis) die voetwonden of een neurogene artropathie (Charcot-gewricht) vertoont.

Als u al eerder dergelijke wonden had (waarvoor u werd behandeld in een gespecialiseerd centrum) en u momenteel in remissie bent, maar opvolging noodzakelijk is (om nieuwe wonden te voorkomen) kunt u deze zorg ook genieten.

U moet ook:

 • behandeld worden in het kader van de overeenkomst voor zelfregulatie van diabetes of
 • een zorgtrajectcontract ondertekend hebben of
 • (overgangsmaatregel) vóór 1 februari 2016 over een diabetespas beschikken en dit op basis van de reglementering van toepassing vóór 1 februari 2016.
  Opmerkingen
  Indien nodig, hebt u nog toegang tot het gespecialiseerd centrum voor uw voetproblemen tot 31 december 2017. Vanaf 1 januari 2018 moet u aan één van de andere voorwaarden beantwoorden.
  Vanaf 1 februari 2016, kan u geen diabetespas meer aanvragen.
 • Indien u niet tot één van bovenstaande groepen behoort, kan u tijdelijk voor een periode van 3 maanden deze zorgen genieten. Deze periode van, 3 maanden is niet verlengbaar en niet hernieuwbaar. Om na deze periode nog verder recht te hebben op de zorgen van de voetkliniek, dient u te voldoen aan één van bovenstaande voorwaarden.

U kunt deze zorg ook genieten als u gehospitaliseerd bent, maar  in dat geval is de toepasselijke reglementering die van de ziekenhuizen .

Wat bieden de gespecialiseerde centra aan?

Het team dat actief is in deze centra:

 • stelt uw diagnose op
 • verzorgt uw voetwonden
 • onderzoekt of een chirurgische ingreep voor u zinvol kan zijn
 • begeleidt u bij het zoeken naar aangepaste hulp bij het stappen
 • volgt de evolutie op van uw behandeling en past eventueel uw zorg aan
 • volgt genezen patiënten op (voorkomen van nieuwe voetproblemen).Wat moet het gespecialiseerd centrum doen om u zorg te kunnen verlenen?

Het centrum moet:

Als uw ziekenfonds akkoord gaat, dan kan het centrum zorgen voor uw begeleiding.
  

Wat betaalt u voor deze begeleiding?

U betaalt uw persoonlijk aandeel (remgeld) per behandelingssessie  (de derdebetalersregeling is van toepassing) als u een ‘ambulante’ patiënt bent.

U betaalt:

 • uw aandeel in de honoraria van de artsen
 • uw aandeel in de verstrekkingen van de verpleegkundigen of de podologen die buiten de openingsuren vallen van de voetkliniek
 • de kosten van uw hospitalisatie en de zorg die verstrekt wordt tijdens uw hospitalisatie
 • de interventies van een (eventuele) consultant zoals een orthopedisch schoenmaker. Deze interventies worden in rekening gebracht in het kader van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen.

Toegang tot de podologie- en diëtetiekverstrekkingen

Als u bent opgenomen in een gespecialiseerd centrum, kan u, onder bepaalde voorwaarden, toegang krijgen tot podologie- en diëtetiekverstrekkingen, voorzien in de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 14 september 2016