Diabetes: tegemoetkoming in de kosten voor zorg verstrekt in een gespecialiseerd centrum aan diabetespatiënten met voetwonden

Als diabetespatiënt met een voetwonde komt u in aanmerking voor voetverzorging in een gespecialiseerd centrum. Het doel van deze zorg is de wonden genezen, amputaties vermijden, nieuwe wonden voorkomen en eventuele nieuwe wonden zo snel mogelijk verhelpen.


Beantwoordt u aan de voorwaarden om van voetverzorging te kunnen genieten? 

Om in aanmerking te komen voor voetverzorging in een gespecialiseerd centrum moet u een ‘ambulante’ diabetespatiënt zijn (niet opgenomen in een ziekenhuis) die voetwonden of een neurogene artropathie (Charcot-gewricht) vertoont.

Als u al eerder dergelijke wonden had (waarvoor u werd behandeld in een gespecialiseerd centrum) en u momenteel in remissie bent, maar opvolging noodzakelijk is (om nieuwe wonden te voorkomen) kunt u deze zorg ook genieten.

U moet ook:

U kunt deze zorg ook genieten als u gehospitaliseerd bent, maar  in dat geval is de toepasselijke reglementering die van de ziekenhuizen .

Wat bieden de gespecialiseerde centra aan?

Het team dat actief is in deze centra:

  • stelt uw diagnose op
  • verzorgt uw voetwonden
  • onderzoekt of een chirurgische ingreep voor u zinvol kan zijn
  • begeleidt u bij het zoeken naar aangepaste hulp bij het stappen
  • volgt de evolutie op van uw behandeling en past eventueel uw zorg aan
  • volgt genezen patiënten op (voorkomen van nieuwe voetproblemen).Wat moet het gespecialiseerd centrum doen om u zorg te kunnen verlenen?

Het centrum moet:

Als uw ziekenfonds akkoord gaat, dan kan het centrum zorgen voor uw begeleiding.
  

Wat betaalt u voor deze begeleiding?

U betaalt uw persoonlijk aandeel (remgeld) per behandelingssessie  (de derdebetalersregeling is van toepassing) als u een ‘ambulante’ patiënt bent.

U betaalt:

  • uw aandeel in de honoraria van de artsen
  • uw aandeel in de verstrekkingen van de verpleegkundigen of de podologen die buiten de openingsuren vallen van de voetkliniek
  • de kosten van uw hospitalisatie en de zorg die verstrekt wordt tijdens uw hospitalisatie
  • de interventies van een (eventuele) consultant zoals een orthopedisch schoenmaker. Deze interventies worden in rekening gebracht in het kader van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen.

Toegang tot de podologie- en diëtetiekverstrekkingen

Als u bent opgenomen in een gespecialiseerd centrum, kan u, onder bepaalde voorwaarden, toegang krijgen tot podologie- en diëtetiekverstrekkingen, voorzien in de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 01 juni 2021