Zwangerschap en geboorte


Moederschapsrust, adoptieverlof, vaderschaps- en geboorteverlof

De werknemers of zelfstandigen die ouders worden (door zwangerschap of adoptie) kunnen tijdens de zwangerschap en na de geboorte, of bij de komst van het kind verlof krijgen als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen:

 
Werklozen kunnen enkel verlof krijgen tijdens de zwangerschap als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen:

Formulieren die de werkgever moet invullen

Kan een van uw werknemers niet werken door ziekte, ongeval, het moederschap, de geboorte of de adoptie van een kind?

Als werkgever moet u het ziekenfonds de sociale gegevens bezorgen. Dat gebeurt
elektronisch via de aangifte sociale risico's (ASR) van de sector uitkeringen (ZIMA 001,  ZIMA 002, ZIMA 003, ZIMA 005 en ZIMA 006) of via papieren formulieren (inlichtingenblad, getuigschrift van arbeidshervatting of werkloosheid, enz). 

Overzicht van de formulieren voor arbeidsongeschiktheid en moederschap.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 01 december 2014