print

Elektronisch attesteren met eAttest

Alle artsen en tandartsen kunnen hun getuigschriften voor verstrekte hulp elektronisch doorsturen naar het ziekenfonds van de patiënt in het kader van contante betaling. Dat is mogelijk via de dienst ‘eAttest’ van het platform MyCareNet die sinds begin 2024 ook beschikbaar is voor kinesitherapeuten.

Op deze pagina:


Video
 

 

Hoe werkt eAttest?

eAttest in 4 stappen:

 1. U raadpleegt de verzekerbaarheid van uw patiënt via uw software.
  Als uw patiënt de derdebetalersregeling niet geniet, dan brengt uw software u automatisch naar eAttest.
 2. U stelt het elektronische getuigschrift op en stuurt het via eAttest naar het ziekenfonds van uw patiënt.
 3. Enkele seconden daarna stuurt het ziekenfonds u een ontvangstbevestiging. Na aanvaarding van de aanvraag zal het ziekenfonds het bedrag van de terugbetaling overschrijven naar de bankrekening van uw patiënt.
 4. U geeft aan uw patiënt een bewijsstuk (met daarop onder meer het aangerekende bedrag, het bedrag van de honoraria volgens de overeenkomst enz.), waarop ook het nummer van de ontvangstbevestiging staat. Met dat nummer kan de patiënt de verwerking van het elektronische getuigschrift volgen.

  Voordeel van eAttest: uw patiënt moet het getuigschrift niet meer opsturen om zijn terugbetaling te krijgen!

Let zeker op het volgende:

 • U moet het elektronische getuigschrift opsturen op de datum van de verstrekking. U kunt dus geen getuigschriften sturen met betrekking tot de toekomst of het verleden. Doet u dat toch, dan volgt er altijd een weigering.
 • Zodra u het nummer van de ontvangstbevestiging hebt ontvangen voor een elektronisch getuigschrift, kunt u het niet meer annuleren of corrigeren.

Voor welke patiënten is het gebruik van eAttest mogelijk?

U zult het eAttest kunnen gebruiken voor patiënten die contant betalen, dus niet in het kader van de derdebetalersregeling. U ontvangt van uw patiënt dus effectief het honorarium voor de verstrekking(en) die u hebt uitgevoerd.

Voor patiënten die de derdebetalersregeling genieten kunt u elektronisch factureren via de dienst eFact.

Opgelet! eAttest is enkel van toepassing voor de rechthebbenden van de ziekteverzekering.

Wie kan eAttest gebruiken?

Enkel de huisartsen, artsen-specialisten, kinesitherapeuten en tandartsen met een softwarepakket dat erkend is voor eAttest kunnen die dienst gebruiken.

U kunt eAttest gebruiken op vrijwillig basis, zonder dat u zich daar vooraf moet voor inschrijven. Het is dus geen verplichting.

De huisartsenwachtposten zullen eAttest ook kunnen gebruiken, net als de huisartsen in opleiding (in hun eigen naam of in naam van hun stagemeester).

In een latere fase zal eAttest ook ter beschikking zijn van andere zorgverleners.

Lijst van de softwarepakketten die erkend zijn voor de dienst eAttest op de website van MyCareNet

Als u eAttest gebruikt, kunt u dan nog getuigschriften op papier uitreiken?

Als u dat wilt, dan kunt u afwisselen tussen getuigschriften op papier en getuigschriften via elektronische weg. eAttest is immers beschikbaar op vrijwillige basis, zonder enige verplichting tot gebruik. Als u ervoor kiest om eAttest te gebruiken, dan raden we wel aan om dat te doen voor al uw patiënten die contant betalen.

Uiteraard kunt u in bijzondere situaties altijd nog een getuigschrift op papier uitreiken, bv. als u geen internetverbinding hebt.

Het is wel verboden om voor eenzelfde raadpleging zowel een elektronisch getuigschrift via eAttest te sturen als een papieren getuigschrift aan de patiënt mee te geven.

Kunt u eAttest gebruiken tijdens huisbezoeken?

U kunt eAttest gebruiken tijdens huisbezoeken op voorwaarde dat u:

 • een internetverbinding hebt om het elektronisch getuigschrift te sturen en de ontvangstbevestiging te ontvangen
 • een printer hebt om het bewijsstuk te printen met daarop het nummer van de ontvangstbevestiging.

Kunt u een GMD attesteren via eAttest?

De verstrekking voor het GMD kunt u niet attesteren via eAttest. Om die verstrekking te attesteren moet u de dienst eGMD (beheer van het GMD) van MyCarenet gebruiken. 

Hoe betaalt het ziekenfonds de patiënt terug?

Nadat het ziekenfonds het nummer van de ontvangstbevestiging heeft gestuurd, zal het nog enkele inhoudelijke controles uitvoeren op het elektronische getuigschrift.

 • Als uit die controles blijkt dat alles in orde is, dan zal het ziekenfonds het getuigschrift aanvaarden en het bedrag van de terugbetaling overschrijven naar de bankrekening van de patiënt.
 • Als uit die controles blijkt dat er een probleem is, dan zal het ziekenfonds de patiënt verwittigen.
  Afhankelijk van de aard van het probleem zal de patiënt contact kunnen opnemen met:
  • zijn ziekenfonds, om de situatie in orde te brengen (bv. patiënt die niet in regel is, zonder gekend bankrekeningnummer enz.)
  • zijn arts (bv. bij niet respecteren van een regel van de nomenclatuur).

Daarna zal het ziekenfonds, in functie van de situatie:

 • het elektronische getuigschrift aanvaarden en het bedrag aan de patiënt terugbetalen
 • het getuigschrift definitief weigeren en de patiënt daarvan op de hoogte brengen.

In de meeste gevallen zal het ziekenfonds uw patiënt sneller terugbetalen via eAttest dan via een getuigschrift op papier.

Hoe kan uw patiënt zich informeren?

Als uw patiënt vragen heeft over het elektronische getuigschrift, dan kunt u hem verwijzen naar de website van zijn ziekenfonds. Elk ziekenfonds zal op zijn website immers de nodige informatie voor de patiënt publiceren.

We zullen ook folders ter beschikking stellen om u te helpen uw patiënt te informeren.

Contacten

eAttest

Algemene vragen over het eAttest? Contacteer hetplatform MyCareNet (contactformulier)

Praktische vragen over de werking van het eAttest?

 • Contacteer eerst uw softwareleverancier.
 • Als uw softwareleverancier u niet kan helpen, contacteer dan dehelpdesk van het betrokken ziekenfonds.

Reglementaire vragen over het attesteren van verstrekkingen? ContacteerJur_Reg@riziv-inami.fgov.be