print

De fiscale fiche over de vergoedingen die wij betalen

De vergoedingen die u als zorgverlener van ons ontvangt zijn belastbaar: wij delen hierover dus gegevens aan de fiscus mee, via ‘fiscale fiches’. Raadpleeg de webtoepassing ProGezondheid om na te gaan welke gegevens wij aan de fiscus meedelen.

Op deze pagina:

Welke fiscale fiches delen wij mee aan de fiscus?

Voor alle forfaitaire vergoedingen die wij aan bepaalde groepen betalen, evenals voor de conventiepremie van 2023, versturen wij delen wij fiscale fiches 281.50 aan de fiscus mee.

Wie is de ‘fiscale bestemmeling’?

De fiscale bestemmeling is de persoon of onderneming op wiens naam wij de fiscale fiches opstellen. U moet de fiscale bestemmeling doorgeven op het moment dat u uw financiële gegevens aan ons meedeelt. Deze gegevens dienen tijdig geregistreerd te worden, voor de uitbetaling van bepaalde vergoedingen.

Als fiscale bestemmeling kiest u een van de volgende mogelijkheden:

 • Uzelf. Dit bent u als natuurlijk persoon. Deze mogelijkheid is ook het geval als u als zelfstandige zorgverlener een KBO-nummer hebt.
   
 • Een andere fiscale bestemmeling zonder rechtspersoonlijkheid. Het gaat altijd  om een natuurlijk persoon die het recht heeft om een tussenkomst op uw naam te ontvangen (bijv. de wettelijke erfgenaam) of iemand met wie u, via een schriftelijke overeenkomst, uw in de ziekteverzekering kaderende (para)medische activiteit of een deel ervan uitoefent. 

  Het kan bv. uw stagemeester zijn of uw collega-zorgverlener binnen een instelling, verzorgingsdienst of groepering zonder rechtspersoonlijkheid.
   
 • Een rechtspersoon:
  • ofwel uw eigen onderneming
  • ofwel de professionele vennootschap waarin u uw in de ziekteverzekering kaderende (para)medische activiteit of een deel ervan uitoefent
  • ofwel een andere rechtspersoon waarbinnen u, via een schriftelijke overeenkomst, uw in de ziekteverzekering kaderende (para)medische activiteit of een deel ervan uitoefent Bv. uw BVBA of het ziekenhuis waarin u werkt.

Wanneer delen wij de fiscale fiches aan de fiscus mee?

De fiscale fiches voor een bepaald inkomstenjaar delen wij begin juni van het daaropvolgende jaar mee aan de fiscus. Voorbeeld: Voor het inkomstenjaar 2023 delen wij begin juni 2024 de fiscale fiches aan de fiscus mee.

We gebruiken hiervoor de geregistreerde gegevens die op 31 mei van het jaar dat volgt op de uitbetaling van uw vergoeding terug te vinden zijn in ProGezondheid > Mijn financiële gegevens 

Hoe kunt u nagaan welke gegevens wij aan de fiscus meedelen?

Om te weten welke gegevens wij aan de fiscus meedelen gelieve onze webtoepassing ProGezondheid > Mijn services > Betalingsoverzicht te raadplegen.

Als wij de fiscale fiches aan de fiscus hebben meegedeeld, komen de gegevens ook in het elektronisch dossier bij de fiscus. Als u de fiscale bestemmeling bent van de betalingen, dan kunt u ook dat dossier raadplegen.

Contacten

Financiële vergoedingen

Op onze pagina “financiële vergoeding voor zorgverleners” kan u meer informatie en specifieke contacten terugvinden over de vergoedingen die wij aan zorgverleners betalen