print

Arbeidsongeschiktheid van patiënten verzekerd bij een buitenlandse instelling voor sociale zekerheid

Als een patiënt verzekerd is bij een buitenlandse instelling van sociale zekerheid, dan kan hij geen uitkeringen aanvragen in België maar wel in het land waarin hij verzekerd is. De patiënt moet bij de start van zijn arbeidsongeschiktheid dan wel in België wonen of er tijdelijk verblijven (o.a. vakantie).

Op deze pagina:

Getuigschrift voor de aangifte bij een buitenlandse instelling

2 situaties zijn mogelijk:

  • De patiënt heeft zelf een blanco getuigschrift bij van zijn instelling in een taal die u beheerst.

Vul dan dat getuigschrift in. De patiënt stuurt het getuigschrift daarna op.

  • De patiënt heeft geen blanco getuigschrift bij van zijn instelling in een taal die u beheerst.

Gebruik dan het specifieke getuigschrift voor buitenlands verzekerden, zowel voor werknemers als voor zelfstandigen.

Let op: Vul zeker de periode van arbeidsongeschiktheid in (begindatum en einddatum). Vermeld de volledige periode van arbeidsongeschiktheid, ongeacht de vermoedelijke terugkeer van de patiënt naar het land waarin hij verzekerd is.

Landen waarin het specifieke getuigschrift geldig is

Het specifieke getuigschrift voor buitenlands verzekerden is geldig voor patiënten die verzekerd zijn in alle landen behalve België.

Let op: Het getuigschrift is een officieel document! Gebruik enkel dat document en ontwerp zelf geen document om de arbeidsongeschiktheid van de patiënt te bevestigen. Sommige buitenlandse instellingen weigeren immers zelfontworpen documenten waardoor de patiënt moeilijkheden kan ondervinden om uitkeringen te krijgen.

Contacten

Afdeling internationale zaken

E-mail: DIAF@riziv-inami.fgov.be