print

Het “Terug-naar-werktraject” met de steun van een coördinator

Het aantal personen met gezondheidsproblemen dat instroomt in het stelsel van de uitkeringsverzekering neemt jaar na jaar toe, ook bij de jongere populatie. De oorzaken voor de toename van het aantal arbeidsongeschikt erkende mensen zijn complex, en bevinden zich op verschillende domeinen. Ook de oplossingen bevinden zich op verschillende actieterreinen.

De zorgsector wordt er zich meer en meer van bewust dat aangepast werk hebben of stappen kunnen zetten naar een dergelijk werk, een belangrijk onderdeel vormt van het herstelproces.

Bovendien is aangetoond dat hoe laagdrempeliger de dienstverlening tot ondersteuning naar tewerkstelling opgezet wordt, hoe meer en hoe sneller er gebruik van gemaakt wordt en hoe sneller de acties kunnen worden ondernomen.

Investeren in een Terug-naar-werktraject (TNW-traject) is logisch om zo vroeger, doelgerichter en persoonlijker te kunnen handelen en om de bestaande diensten efficiënter te kunnen gebruiken. Het laat toe om deze acties en het terugkeren naar aangepast werk te versnellen en te verhogen.

Op deze pagina:


Wat is een Terug-naar-werktraject met de steun van een Terug-naar-werkcoördinator?

Het is een traject bij het vinden van de gepaste begeleiding voor uw terugkeer naar de arbeidsmarkt, dankzij aangepast werk, ander werk of een opleiding.

Terug-naar-werkcoördinator (TNW-coördinator) laat toe om:

 • het aantal mensen dat een re-integratietraject start, te versnellen en vergroten
 • de doorstroom naar een geschikte baan te versnellen en verhogen
 • gerichter en persoonlijker te handelen
 • effectiever gebruik te maken van bestaande diensten (federaal en regionaal).

Een TNW-traject met de steun van een TNW-coördinator in 4 principes :

 1. Zo snel mogelijk te weten te komen of het starten van een TNW-traject voor u mogelijk is.
 2. Weten of een steun nodig zal zijn in uw TNW-traject. U kan mogelijk zelf opnieuw aan de slag of u heeft ondersteuning nodig om stappen naar een job te zetten.
 3. Zo vroeg mogelijk vaststellen welke steun en welke aanpassingen voor u nodig zullen zijn.
 4. U zo snel mogelijk in contact brengen met de sleutelfiguur die deze steun of aanpassingen kan bieden.

Tijdens het traject is er een nauwe samenwerking tussen u, de “TNW-coördinator”, de adviserend arts van uw ziekenfonds, uw behandelend arts, en uw arbeidsarts als u verbonden bent door een arbeidsovereenkomst.

Webinar: kick-off Terug-naar-werktraject met de steun van een Terug-naar-werkcoördinator

Op 24 januari 2022 organiseerden we samen met de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid een webinar over de uitrol van het Terug-naar-werktraject met de steun van een TNW-coördinator.

Herbekijk de plenaire sessie met Minister Frank Vandenbroucke en Clara Arbesu, directeur generaal van onze Dienst voor uitkeringen:

Bekijk de originele versie van de video (zonder tolk) op YouTube.

Tijdens een workshop gingen de bevoegde regioministers van Werk in debat met de verschillende stakeholders:

 • de federale overheid, met in het bijzonder het RIZIV
 • de ziekenfondsen,
 • de regionale administratie en dienstverleners,
 • de werkgevers,
 • de artsen,
 • de werknemers.

Herbekijk hier de workshops van de verschillende regio’s op YouTube:

 

Contacten

Terug-naar-werktraject

Heeft u vragen over uw terug-naar-werktraject? Neem dan direct contact op met uw ziekenfonds

Reglementering en geschillen - uitkeringen

Tel: +32(0)2 739 76 19

E-mail: reglemsidu@riziv-inami.fgov.be