print

Terug Naar Werk – Fonds: werkgevers

Hieronder vindt u meer informatie over de wettelijke verplichtingen waaraan u als werkgever moet voldoen als u zich op de medische overmacht heeft beroepen om de  arbeidsovereenkomst van uw werknemer te beëindigen.

De arbeidsovereenkomst kan slechts beëindigd worden wegens medische overmacht onder bepaalde voorwaarden en na het volgen van een bijzondere procedure. 

Op deze pagina:

U stuurt een notificatie aan het RIZIV

Binnen 45 dagen na de beëindigingsdatum van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht op uw initiatief, stuurt u als werkgever deze beëindiging aan onze dienst ter kennis. 

Deze notificatie bevat verschillende gegevens:

 • Met betrekking tot u, de werkgever
  • Naam van de onderneming
  • Het identificatienummer in de kruispuntbank van ondernemingen (identificatienummer KBO)
  • Het inschrijvingsnummer bij de RSZ
  • Adres (straat, huisnummer, bus, gemeente, postcode, land)
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Bankrekeningnummer
 • Met betrekking tot de eventuele mandataris
  • Naam en voornaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
 • Met betrekking tot de werknemer wiens arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht werd beëindigd
  • Naam en voornaam
  • Rijksregisternummer (RRN)
  • Einddatum van het contract

Hoe geeft u uw notificatie door?

Indien u de notificatie elektronisch wilt uitvoeren (aanbevolen procedure), kan u het proces opstarten via het formulier.
Deze aangifte kan ook gebeuren door uw mandataris (zoals een medewerker of het sociaal secretariaat). U kan de procedure voor het toekennen van het juist mandaat terugvinden op Beheer van mandaten (Mahis) - Sociale zekerheid (socialsecurity.be). Het Terug Naar Werk – Fonds valt onder de groep ‘ ASR Uitkeringen’.

Nadat u alle gegevens heeft ingevuld, krijgt u ontvangstbevestiging van uw notificatie.

Indien de notificatie niet op elektronische wijze mogelijk is, kan u via volgende link het aanvraagformulier in PDF-formaat raadplegen. Dit aanvraagformulier maakt u vervolgens per post over aan onze dienst op het adres: RIZIV - Dienst voor uitkeringen-Fonds terug naar werk - Galileelaan 5 bus 01, 1210 Brussel.

De betaling van uw bijdrage aan het Terug Naar Werk - Fonds

Na de notificatie aan het RIZIV ontvangt u als werkgever een bericht tot betaling van 1.800 euro aan het Terug Naar Werk – fonds.

Dit bericht vermeldt het toegekende dossiernummer en de gestructureerde mededeling die u gebruikt bij de betaling. Deze gestructureerde mededeling is van belang om uw betaling te kunnen identificeren.

De betaling moet gebeuren binnen de 45 dagen na de beëindigingsdatum van de arbeidsovereenkomst wegen medische overmacht.

Wat als u de  wettelijke verplichtingen niet naleeft?

Indien u de verplichtingen niet naleeft, kan u een sanctie van niveau 2 oplopen zoals voorzien in het Sociaal Strafwetboek.

Dit betekent concreet:

 • Een administratieve geldboete van €200 tot €2.000
 • Of een strafrechtelijke geldboete van €400 tot €4.000

Dit bedrag wordt toegepast per werknemer waarvan de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht is beëindigd op uw initiatief en waarvoor de wettelijke verplichtingen niet worden nageleefd (indien verschillende werknemers betrokken zijn bij de vastgestelde inbreuk, geldt er een maximum dat gelijk is aan het bedrag van de boete vermenigvuldigd met honderd).

Het toezicht van de naleving van deze wettelijke verplichtingen is toegewezen aan de sociaal inspecteurs van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk en van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO).

Contacten

Service Center Gezondheid

 • per telefoon op +32(0)2 524 97 97 van maandag tot vrijdag van 8 tot 13 uur
 • via het contactformulier.

Contactpunt Werkgevers Terug Naar Werk - Fonds

E-mail: Fonds-we@riziv-inami.fgov.be

Adres:     

RIZIV
Dienst Uitkeringen – TNW-fonds
Galileelaan 5/1
1210 Brussel