print

Bijzonder solidariteitsfonds (BSF): Limitatieve lijst van medische hulpmiddelen en verstrekkingen

Het Bijzonder solidariteitsfonds kan soms tijdelijk een financiële tegemoetkoming toekennen voor dure en innovatieve medische verstrekkingen en dat onder bepaalde voorwaarden. Die verstrekkingen komen dan op deze speciale lijst terecht met specifieke vergoedingscriteria: de ‘limitatieve lijst’.

Op deze pagina:


Welke verstrekkingen staan op de limitatieve lijst?

Momenteel staat er geen verstrekking op deze lijst. 

Contacten

Afdeling Bijzonder solidariteitsfonds

Tel: +32(0)2 739 73 81

E-mail: Solidariteits-fonds-solidarite@riziv-inami.fgov.be

​Als uw ziekenfonds uw vragen niet kan beantwoorden, dan kunt u onze dienst Geneeskundige verzorging, afdeling Bijzonder solidariteitsfonds, contacteren.
Let op: Wij delen geen enkele specifieke informatie mee over een medisch dossier.