print

Bijzonder solidariteitsfonds (BSF): documenten toe te voegen bij een aanvraag

Wilt u een aanvraag indienen voor een financiële tegemoetkoming door het Bijzonder solidariteitsfonds (BSF), het bijkomende vangnet naast de ‘gewone’ dekking van de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging)?
Doe dat bij de adviserend arts van uw ziekenfonds. Let er op dat u de nodige documenten toevoegt. Voor die documenten kunt u terecht bij uw ziekenfonds en uw arts-specialist.

Belangrijk: Het BSF verleent enkel een financiële tegemoetkoming voor niet-terugbetaalde medische verstrekkingen via de verplichte ziekteverzekering of elke andere partij (verzekeringen, …).

Op deze pagina:


Documenten voor verzorging in België

U wordt behandeld in België en u wilt een aanvraag indienen voor een financiële tegemoetkoming door het BSF voor één of meerdere verstrekkingen die niet terugbetaald zijn voor uw geval.

Voeg dan de volgende documenten toe:

 • een voorschrift voor de gevraagde verstrekking opgesteld door uw arts- specialist, gespecialiseerd in de behandeling van uw aandoening
 • een recent en uitgebreid medisch verslag opgesteld door uw arts-specialist
 • een verklaring op erewoord (NL / DUI): In dit document verklaart u o.a. het volgende:
  1. dat u van geen tegemoetkoming geniet via de verplichte ziekteverzekering of via gelijk welke andere partij (o.a. privéverzekeringen, …)
  2. dat u voldoende informatie heeft gekregen van uw arts betreffende de voordelen en de risico’s die verbonden zijn aan de verstrekking waarvoor een terugbetaling wordt gevraagd
  3. dat u op de hoogte werd gesteld door uw arts dat er geen alternatieve behandelingsmogelijkheid bestaat
 • een factuur op uw naam of een gedetailleerde offerte (als het over een principiële aanvraag gaat), en in sommige gevallen een afleveringsattest van de apotheker en de factuur van de leverancier
 • wetenschappelijke literatuur die aantoont dat uw aanvraag aan de voorwaarden en criteria van het BSF beantwoordt (uw arts zal u die bezorgen).
 • In het geval van ingevoerde geneesmiddelen: de prijs buiten bedrijf (waaraan het geneesmiddel wordt verkocht vanuit de fabriek) toegepast in het land waaruit ze worden ingevoerd

Documenten voor verzorging in het buitenland

Raadpleeg de pagina over verzorging in het buitenland.

Waar kan u de verschillende documenten verkrijgen?

 • Een voorschrift, medisch verslag, wetenschappelijke literatuur, enz. moet u aan uw arts-specialist vragen.
 • De factuur en het afleveringsattest die het ziekenhuis, de apotheker, de bandagist, enz. aan u adresseert, moet u indienen.
 • Gaat het om een principiële aanvraag (de verstrekking is nog niet afgeleverd)? Dan kunt u aan uw arts-specialist of een andere persoon die de verstrekking zal afleveren, bv. de apotheker, het ziekenhuis, de bandagist, enz.) een offerte vragen voor de verstrekking waarvoor u een financiële tegemoetkoming vraagt aan het BSF.

Geef die documenten aan uw ziekenfonds. Het ziekenfonds zal u helpen om alle nodige documenten te verzamelen. Uw ziekenfonds stelt dus het dossier op om financiële tegemoetkoming van het BSF aan te vragen en het bezorgt u de nodige andere documenten, zoals een exemplaar van de verklaring op erewoord die ondertekend moet worden, eventueel een voorafgaande toestemming door de adviserend arts in geval van een behandeling in het buitenland, enz.

Wilt uw specialist een aanvraag indienen voor u in het kader van een onvervulde medische behoefte (Unmet Medical Need)?

In dit geval is er een andere procedure van toepassing. Niet u, maar de verantwoordelijke arts van het programma zal de nodige documenten indienen.

Raadpleeg de pagina over Onvervulde medische behoefte (Unmet Medical Need).

Contacten

Afdeling Bijzonder solidariteitsfonds

Tel: +32(0)2 739 73 81

E-mail: Solidariteits-fonds-solidarite@riziv-inami.fgov.be

​Als uw ziekenfonds uw vragen niet kan beantwoorden, dan kunt u onze dienst Geneeskundige verzorging, afdeling Bijzonder solidariteitsfonds, contacteren.
Let op: Wij delen geen enkele specifieke informatie mee over een medisch dossier.