print

Bijzonder solidariteitsfonds (BSF): innovatieve medische technieken

Het Bijzonder solidariteitsfonds kan soms tijdelijk een financiële tegemoetkoming toekennen voor dure en innovatieve medische verstrekkingen en dat onder bepaalde voorwaarden. Die verstrekkingen komen dan op een speciale lijst terecht met specifieke vergoedingscriteria: de ‘limitatieve lijst’.

Op deze pagina:


Limitatieve lijst van medische hulpmiddelen en verstrekkingen

In de limitatieve lijst van medische hulpmiddelen en verstrekkingen komen de dure en innovatieve medische verstrekkingen die in aanmerking kunnen komen voor een financiële tegemoetkoming.

U dient een aanvraag in voor een innovatieve medische verstrekking opgenomen in de lijst:

Indien u de betreffende verstrekking selecteert in de lijst, zal een nieuwe pagina geopend worden. Op deze pagina worden alle criteria uiteengezet waaraan uw aanvraag moet beantwoorden om een financiële tegemoetkoming te bekomen.

U dient een aanvraag in voor een innovatieve verstrekking die niet opgenomen is in de lijst.

Een tegemoetkoming in dit kader is onmogelijk, maar het College van artsen-directeurs zal nagaan of de indicatie van uw aanvraag zeldzaam is, of u lijdt aan een zeldzame aandoening en of uw kind chronisch ziek is.

Belangrijk: Een verstrekking kan enkel op deze lijst komen als ze beantwoordt aan alle criteria zoals beschreven in art. 25quater.

Contacten

Afdeling Bijzonder solidariteitsfonds

Tel: +32(0)2 739 73 81

E-mail: Solidariteits-fonds-solidarite@riziv-inami.fgov.be

​Als uw ziekenfonds uw vragen niet kan beantwoorden, dan kunt u onze dienst Geneeskundige verzorging, afdeling Bijzonder solidariteitsfonds, contacteren.
Let op: Wij delen geen enkele specifieke informatie mee over een medisch dossier.