Brexit – Sector geneeskundige verzorging – Impact op de toegang en terugbetaling van zorg

De toegang en terugbetaling van geneeskundige verstrekkingen in de relatie met het Verenigd Koninkrijk zal afhangen van het eventuele akkoord tussen de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk.
Er zijn 2 scenario’s : een akkoord (deal) of geen akkoord (No deal).


Deal - Situatie met een akkoord

Het Terugtrekkingsakkoord zoals dit onderhandeld werd tussen de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk, voorziet in 2 periodes:

  • periode van inwerkingtreding van het akkoord tot en met 31 december 2020
    Overgangsperiode waarin het Verenigd Koninkrijk geen lid meer is van de EU, maar de Europese regels over de sociale zekerheid volledig van toepassing blijven. Voor de socialezekerheidssituaties van Belgische burgers in het Verenigd Koninkrijk of Britse burgers in België zijn er in deze periode dus geen wijzigingen.

  • periode vanaf 1 januari 2021
    De Europese regelgeving is niet meer van toepassing maar een aantal socialezekerheidsrechten blijven gegarandeerd voor de Britse en EU-burgers die vóór 31 december 2020 gebruik gemaakt hebben van het vrij verkeer van personen. Voor de andere situaties zal een regeling worden uitgewerkt.

Dit betekent dat voor Belgische burgers in het Verenigd Koninkrijk of voor Britse burgers in België tot en met 31 december 2020 niets wijzigt aan de situatie zoals die vóór de Brexit, bestaat.

No Deal - Situatie zonder akkoord

De federale regering heeft een wetgevend initiatief genomen. Deze regelgeving voorziet dat de specifieke Europese regelgeving die de socialezekerheidsrechten van EU-burgers beschermt tot 31 december 2020 van toepassing blijft op basis van wederkerigheid tussen België en het Verenigd Koninkrijk.

Dit betekent dat België verwacht dat het Verenigd Koninkrijk inzake Britse socialezekerheidsprestaties dezelfde garanties biedt aan Belgen die hierop aanspraak maken.

In deze situatie wijzigt er voor Belgische burgers in het Verenigd Koninkrijk of voor Britse burgers in België niets aan de situatie zoals die vóór de Brexit bestaat.

Opgelet ! Als de Europese regelgeving niet meer van toepassing is omdat er geen beslissing genomen is:

  • op Europees niveau (Terugtrekkingsakkoord), of
  • op Belgisch-Brits niveau (nationale wetgevende initiatieven op basis van wederkerigheid),

dan geldt, afhankelijk van uw situatie, de Belgische of Britse wetgeving.

U bent een Belgisch burger in het Verenigd Koninkrijk
U bent een Brits burger in België

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 05 november 2019