Bijzonder solidariteitsfonds (BSF): Limitatieve lijst van medische hulpmiddelen en verstrekkingen

Het Bijzonder solidariteitsfonds kan soms tijdelijk een financiële tegemoetkoming toekennen voor dure en innovatieve medische verstrekkingen en dat onder bepaalde voorwaarden. Die verstrekkingen komen dan op deze speciale lijst terecht met specifieke vergoedingscriteria: de ‘limitatieve lijst’.


Welke verstrekkingen staan op de limitatieve lijst?

Momenteel staat er geen verstrekking op deze lijst. 

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 14 maart 2016