Tegemoetkoming in de kosten voor hulp bij tabaksontwenning

Roken schaadt de gezondheid. Onder bepaalde voorwaarden komt het ziekenfonds dan ook tegemoet in de kosten van wie zich laat helpen bij tabaksontwenning.
 

Wie kan rokers helpen bij tabaksontwenning?

  
Zowel artsen als erkende tabakologen kunnen rokers helpen bij tabaksontwenning. Een tabakoloog is een zorgverlener of een licentiaat psychologie die een specifieke opleiding ‘Tabakologie en rookstopbegeleiding’ heeft gevolgd. Zowel de Vlaamse vereniging voor respiratoire gezondheidszorg en tuberculosebestrijding (VRGT) als het Fonds des affections respiratoires (FARES) organiseren die opleiding.
 


Hoeveel komt het ziekenfonds tegemoet?

 
De tegemoetkoming is de volgende:
 
  • Als de roker een zwangere vrouw is:
    1e tot en met 8e zitting: 30 EUR per zitting
  • Als de roker geen zwangere vrouw is:
    1e zitting:    30 EUR
    2e tot en met 8e zitting: 20 EUR per zitting
  
 

Welke documenten zijn er nodig?

  
Voor elke roker die wil stoppen zijn er 2 documenten nodig:
 
1.  een document dat de roker meekrijgt om in te dienen bij zijn ziekenfonds. Dit is:
  • ofwel een getuigschrift voor verstrekte hulp (als een arts of een andere zorgverlener (kinesitherapeut, verpleegkundige, enz.) de hulp biedt)
  • ofwel een specifiek facturatiedocument (als een erkende tabakoloog die geen zorgverlener is (bv. licentiaat in de psychologie) de hulp biedt).
 
2. een follow-updocument dat de arts of erkende tabakoloog invult voor iedere roker die wil stoppen. Dit document komt in het dossier van de roker.
 
 

Wat zijn de nomenclatuurnummers voor hulp bij tabaksontwenning?

  
De arts of erkende tabakoloog attesteert de volgende nomenclatuurnummers:
 
                                                Ambulant                            Gehospitaliseerd
1e zitting                                  740434                                740445
Volgende zittingen                    740456                                740460
Zittingen zwangere                   740471                                740482
vrouwen

Meer informatie

 

Laatst aangepast op 29 juli 2015