print

Toetreding tot het akkoord artsen-ziekenfondsen 2018-2019

Percentage en het aantal toetredingen en weigeringen tot het akkoord artsen-ziekenfondsen van 2018-2019

Op deze pagina:


Toetreding tot het akkoord artsen-ziekenfondsen 2018-2019

De wet voorziet dat het Nationaal akkoord in werking treedt in een bepaalde streek, 45 dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, behalve als meer dan 40 % van de artsen via een beveiligde onlinetoepassing kennisgeven van hun weigering. Ze moeten dat doen uiterlijk op de 30e dag na de bekendmaking van de akkoorden in het Belgisch Staatsblad.

Het akkoord werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 13 februari 2018. De artsen konden hun weigering of gedeeltelijke toetreding uitsluitend elektronisch doorgeven via de ProGezondheid-module. Ze hadden hiervoor de tijd tot en met 15 maart 2018.

Er zijn geen opmerkelijke verschillende in de cijfers ten opzichte van voorgaande akkoorden.

Het akkoord kan in werking treden op 30 maart 2018 en zal gelden voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019.

huisartsen
Gewestactieftoegetredengeweigerd
Brussels Gewest2.5942.12982,07%46517,93%
Vlaams Gewest10.6269.84092,60%7867,40%
Waals Gewest6.2625.46587,27%79712,73%
Totaal19.48517.43789,49%2.04810,51%

 

artsen-specialisten
Gewestactieftoegetredengeweigerd
Brussels Gewest4.9654.10682,70%85917,30%
Vlaams Gewest16.28112.79778,60%3.48421,40%
Waals Gewest9.8448.29084,21%1.55415,79%
Totaal31.09525.19781,03%5.89818,97%

 

alle artsen
Gewestactieftoegetredengeweigerd
Brussels Gewest7.5596.23582,48%1.32417,52%
Vlaams Gewest26.90722.63784,13%4.27015,87%
Waals Gewest16.10613.75585,40%2.35114,60%
Totaal50.58042.63484,29%7.94615,71%

Gedetailleerde informatie over het aantal en percentage toetredingen en weigeringen vindt u in een tabel per specialisme voor het hele land en per gewest en per arrondissement.

Contacten

Afdeling artsen en tandartsen

Tel: +32(0)2 739 74 79 (Call center)

E-mail: artsen-tandartsen@riziv-inami.fgov.be

Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden