print

Toetreding tot het akkoord artsen-ziekenfondsen 2022-2023

Percentage en het aantal toetredingen en weigeringen tot het akkoord artsen-ziekenfondsen van 2022-2023 evenals de modaliteiten voor deconventie voor 2023.

Op deze pagina:


U kan zich altijd opnieuw conventioneren

Bent u gedeconventioneerd, maar wil u toetreden tot het akkoord? U kan op elk moment toedreden via ProGezondheid.

Opgelet: het sociaal statuut is enkel geldig als u voor een volledig jaar bent toegetreden.​

Toetredingen tot het tweede jaar van het akkoord 2022-2023

Het huidige akkoord 2022-2023 is gesloten voor twee jaar: vanaf  1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.

Artsen die niet vóór 10 maart 2022 zijn uitgetreden, konden het akkoord opzeggen vanaf  1 januari 2023 door dit vóór 15 december 2022 aan te geven via het ProGezondheid-portaal.

Cijfers voor het 2e jaar van het akkoord:

huisartsen
Gewestactieftoegetredengeweigerd
Brussels Gewest3.5863.17788,59%40911,41%
Vlaams Gewest12.28411.60894,50%6765,50%
Waals Gewest7.7637.12491,77%6398,23%
Totaal23.63321.90992,71%1.7247,29%

 

artsen-specialisten
Gewestactieftoegetredengeweigerd
Brussels Gewest6.6775.52781,78%1.15017,22%
Vlaams Gewest17.68513.92478,73%3.76121,27%
Waals Gewest11.2299.84187,64%1.38812,36%
Totaal35.59229.29382,30%6.29917,70%

 

alle artsen
Gewestactieftoegetredengeweigerd
Brussels Gewest10.2638.70484,81%1.55915,19%
Vlaams Gewest29.96925.53285,19%4.43714,81%
Waals Gewest18.99216.96589,33%2.02710,67%
Totaal59.22551.20286,45%8.02313,55%

Hierbij is er 1 geconventioneerde arts-specialist van wie de regio niet geweten is.

De cijfers voor het 2e jaar van het akkoord zijn gelijkaardig aan die van het 1e jaar, zij het met een lichte daling van het aantal toegetreden artsen.

Gedetailleerde informatie over het aantal en percentage toetredingen en weigeringen in 2023 vindt u in een tabel per specialisme voor het hele land en per gewest en per arrondissement.

Toetreding tot het akkoord artsen-ziekenfondsen 2022-2023 (voor het eerste jaar)

De wet voorziet dat het nationaal akkoord in werking treedt in een bepaalde streek, 45 dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, behalve als meer dan 40 % van de artsen via een beveiligde onlinetoepassing kennisgeven van hun weigering. Ze moeten dat doen uiterlijk op de 30e dag na de bekendmaking van de akkoorden in het Belgisch Staatsblad.

Het akkoord werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 8 februari 2022. De artsen konden hun weigering of gedeeltelijke toetreding uitsluitend elektronisch doorgeven via de ProGezondheid-module. Ze hadden hiervoor de tijd tot en met 10 maart 2022.

Er was een lichte stijging van het aantal toetredingen in vergelijking met de vorige overeenkomst.

Het akkoord is in werking getreden op 25 maart 2022 en geldt voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.

huisartsen
Gewestactieftoegetredengeweigerd
Brussels Gewest3.3232.94988,75%37411,25%
Vlaams Gewest11.92711.35895,23%5694,77%
Waals Gewest7.4366.87592,46%5617,54%
Totaal22.68821.18493,37%1.5046,63%

 

artsen-specialisten
Gewestactieftoegetredengeweigerd
Brussels Gewest6.3505.39384,93%95715,07%
Vlaams Gewest17.43413.95680,05%3.47819,95%
Waals Gewest11.0449.80688,79%1.23811,21%
Totaal34.86729.19083,72%5.67716,28%

 

alle artsen
Gewestactieftoegetredengeweigerd
Brussels Gewest9.6738.34286,24%1.33113,76%
Vlaams Gewest29.36125.31486,22%4.04713,78%
Waals Gewest18.48016.68190,27%1.7999,73%
Totaal57.55550.37487,52%7.18112,48%

Gedetailleerde informatie over het aantal en percentage toetredingen en weigeringen vindt u in een tabel per specialisme voor het hele land en per gewest en per arrondissement.

Contacten

Afdeling artsen en tandartsen

Tel: +32(0)2 739 74 79 (Call center)

E-mail: artsen-tandartsen@riziv-inami.fgov.be

Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden