print

Terug Naar Werk - Fonds : nieuwe perspectieven voor mensen in arbeidsongeschiktheid dankzij gespecialiseerde dienstverlening op maat

Ziet u uw arbeidsovereenkomst beëindigd door uw werkgever omwille van medische overmacht? Dan komt u in aanmerking  voor een tussenkomst voor de door u gewenste gespecialiseerde dienstverlening op maat (bijvoorbeeld loopbaanbegeleiding of gepersonaliseerde coaching) dankzij het Terug Naar Werk – Fonds.

Op deze pagina:

Voor wie is het Terug Naar Werk – Fonds bedoeld?

U kan een beroep doen op het Terug Naar Werk-fonds als:

 • Vanaf 1 april 2024: u bent arbeidsongeschikt erkend en uw werkgever heeft zich op de medische overmacht beroepen om uw arbeidsovereenkomst ten vroegste op 1 april 2024 en u dient uw aanvraag in binnen een termijn van zes maanden die aanvat op de einddatum van uw arbeidsovereenkomst;
 • Vanaf 1 april 2025 (bijkomende groep): u bent als werknemer of werkzoekende langer dan een jaar arbeidsongeschikt erkend (invaliditeit).

U kan geen tussenkomst van het Terug Naar Werk – Fonds ontvangen als u al een door de Hoge Commissie van de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit goedgekeurde herscholing geniet.

Wat houdt het TNW-fonds voor u in?

U kan een gespecialiseerde dienstverlening (bijvoorbeeld loopbaanbegeleiding of gepersonaliseerde coaching) op maat aankopen bij een erkende dienstverlener met als doel effectieve stappen naar werk te zetten. U ontvangt een unieke voucher die uw gekozen erkende dienstverlener kan inruilen voor een tussenkomst van het Terug Naar Werk – Fonds voor maximaal 1.800 euro zodra de gespecialiseerde dienstverlening op maat is verstrekt.

Hoe gaat u te werk om aan aanvraag in te dienen?

Vanaf 1 april 2024 is uw werkgever verplicht een bijdrage van 1800 euro te storten in het Terug Naar Werk-fonds als hij zich beroept op de medische overmacht om uw arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Het beëindigen van uw overeenkomst mag ten vroegste gebeurd zijn vanaf 1 april 2024. Bovendien heeft u maximaal 6 maanden na de datum van de beëindiging van de overeenkomst om uw aanvraag in te dienen.

Opmerking: Voor wie het beëindigen van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht op initiatief van de werkgever tussen 1 april 2024 en 1 juli 2024 is gebeurd, is er een uitzondering op deze termijn. De aanvraag moet dan ten laatste gebeuren op 2 januari 2025.

Hoe vraagt u een tussenkomst van het Terug Naar Werk – Fonds?

Stap 1: U zoekt een erkende dienstverlener waarbij u een gespecialiseerde dienstverlening op maat wenst te volgen.

Stap 2: U dient een aanvraagformulier in dat de volgende informatie bevat:

 • Naam en voornaam
 • Rijksregisternummer (RRN)
 • E-mailadres
 • Adres (straat, huisnummer, ev. bus, gemeente, postcode, land)
 • Ziekenfonds (het nummer van uw ziekenfonds vindt u hier)
 • Gekozen erkende dienstverlener
 • Startdatum van de begeleiding door de dienstverlener (indien gekend)
 • Einddatum van de begeleiding door de dienstverlener (indien gekend)
 • Aangeven of uw arbeidsovereenkomst werd beëindigd wegens medische overmacht
 • De datum van het einde van de arbeidsovereenkomst.
 • Aangeven of u uw aanvraag
  • Op eigen initiatief doet (een arts van de Dienst voor uitkeringen zal nog nagaan of de begeleiding die u aanvraagt verenigbaar is met uw gezondheidstoestand)
  • In het kader van het re-integratieplan is dat is opgesteld door de Terug Naar Werk – coördinator van uw ziekenfonds (de verenigbaarheid met de gezondheidstoestand is reeds onderzocht)

Stap 3: is uw aanvraag volledig, dan behandelen we ze binnen 45 dagen. Keuren we uw aanvraag goed, dan ontvangt u een unieke voucher met een maximale waarde van 1.800 euro. Die overhandigt u aan de door u gekozen erkende dienstverlener.

De voucher is 6 maanden geldig, met als startdatum of:

 • de startdatum van de begeleiding zoals aangegeven in uw aanvraag
 • de datum van de positieve beslissing tot toekenning van uw aanvraag

Opgelet!

 • In het kader van de behandeling van uw aanvraag moeten wij over verschillende gegevens beschikken. Indien wij niet over alle nodige gegevens beschikken, zullen wij u aanschrijven om deze informatie te verstrekken. Wij vragen u dan om deze informatie te bezorgen binnen de aangegeven termijn. Zolang we niet over deze gevraagde informatie beschikken, kunnen wij uw aanvraag niet verder behandelen. De beslissingstermijn van 45 dagen begint pas te lopen op het moment dat wij over alle nodige gegevens beschikken.
 • Indien uw werkgever nog geen betaling heeft uitgevoerd, , zal uw aanvraag behandeld worden op voorwaarde dat er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn in het Fonds.

Indien u de aanvraag elektronisch wil uitvoeren, dient u het proces op te starten via het online formulier.

Indien de aanvraag niet op elektronische wijze voor u mogelijk is, kan u via volgende link het aanvraagformulier in PDF-formaat raadplegen.
Na uw uitdrukkelijke vraag kunnen wij u het aanvraagformulier per post bezorgen. U kan het formulier daarna ingevuld bezorgen op het volgend adres: Dienst voor Uitkeringen, RIZIV, Galileelaan 5/0, 1210 Brussel.

Lijst van erkende dienstverleners

Hieronder vindt u een overzicht van alle dienstverleners die erkend zijn om in het kader van het Terug Naar Werk- Fonds gespecialiseerde dienstverlening op maat aan te bieden: lijst van de erkende dienstverleners.

Contacten

Service Center Gezondheid

 • per telefoon op +32(0)2 524 97 97 van maandag tot vrijdag van 8 tot 13 uur
 • via het contactformulier.

Contactpunt Sociaal verzekerden Terug Naar Werk - Fonds

E-mail: Fonds-va@riziv-inami.fgov.be