Persoonlijk aandeel te betalen voor de zorg verstrekt door een centrum dat een revalidatieovereenkomst sloot

U moet doorgaans een persoonlijk aandeel (een “remgeld”) betalen voor elke verstrekking die u krijgt in het kader van de zogenaamde “revalidatieovereenkomsten”.


Wat is het bedrag van uw persoonlijk aandeel?


Het bedrag van uw persoonlijk aandeel per verstrekking is afhankelijk van 2 factoren:
  • de zorg is ambulant (u brengt de nacht niet door in het centrum) of residentieel (u brengt de nacht door in het centrum);
  • u hebt al dan niet recht op een verhoogde tegemoetkoming voor uw gezondheidszorg.
 
Afhankelijk van de sector (de overeenkomst) kan een verstrekking zijn: een sessie, een halve dag of een ambulante dag, een residentiële dag, een trimester of een jaar opvolging …
 

Voor ambulante zorg bedraagt uw persoonlijk aandeel per verstrekking:

Uw persoonlijk aandeel*
U krijgt geen verhoogde tegemoetkoming (RVV) en u bent niet ten laste van een begunstigde van de verhoogde tegemoetkoming ​1,84 EUR
U krijgt een verhoogde tegemoetkoming (RVV) of u bent ten laste van een begunstigde van de verhoogde tegemoetkoming ​0,00 EUR
*Bedragen geïndexeerd op 01/01/2019

Voor residentiële zorg bedraagt uw persoonlijk aandeel per verstrekking:

Uw persoonlijk aandeel* ​
​De 1e dag
​ De volgende
dagen
 
U krijgt een verhoogde tegemoetkoming (RVV) of u bent ten laste van
een begunstigde van de verhoogde tegemoetkoming
​5,77 EUR ​5,77 EUR
U bent een kind ten laste van ouders die geen verhoogde tegemoetkoming
krijgen
​33,04 EUR ​5,77 EUR

U bent al minstens 12 maanden een volledig uitkeringsgerechtigde
werkloze, alleenstaand of met een gezin ten laste, of u bent ten laste
van een persoon die aan deze voorwaarden voldoet.

​33,04 EUR ​5,77 EUR
U valt onder geen van de bovenstaande situaties 43,52 EUR​​ 16,25 EUR​
*Bedragen geïndexeerd op 01/01/2019
 

 

Laatst aangepast op 10 juli 2019