Het statuut van persoon met een chronische aandoening verbetert de toegang tot de zorgen

Dankzij het statuut van persoon met een chronische aandoening (“statuut chronische aandoening”) zal u automatisch voordelen genieten, zoals de derdebetalersregeling of een vermindering van het grensbedrag van uw persoonlijke aandelen (delen die u betaalt, remgelden genoemd) in het kader van de maximumfactuur. Het statuut wordt automatisch toegekend in bepaalde gevallen, of op basis van een medisch getuigschrift dat aan het ziekenfonds moet worden bezorgd.


U heeft grote uitgaven voor geneeskundige verzorging of u geniet van het forfait voor chronisch zieken? Dan heeft u automatisch recht op "het statuut chronische aandoening"

Uw ziekenfonds kent u automatisch het statuut toe:

  • indien u uitgaven voor geneeskundige verzorging heeft van minstens 300 EUR per kwartaal (geïndexeerd), gedurende 8 opeenvolgende kwartalen, waarbij de 8 kwartalen 2 kalenderjaren vormen. De uitgaven voor geneeskundige verzorging omvatten zowel het deel dat het ziekenfonds betaalt als uw persoonlijk aandeel
    of
  • indien u het forfait voor chronisch zieken geniet.

Uw ziekenfonds zal u het statuut voor 2 jaar toekennen, en vervolgens kan het van jaar tot jaar worden verlengd.

Geïndexeerde bedragen voor de referentiejaren

Uitgaven geneeskundige verzorging per kwartaal​
​2013 300 EUR​
​2014 ​304,17 EUR
​2015 ​305,78 EUR
​2016 ​307,68 EUR
​2017 ​315,40 EUR
​2018 ​320,70 EUR
​2019 325,35 EUR​
​2020 331,69 EUR​
​2021 335,04 EUR​
​2022 ​337,69 EUR
2023​ ​​365,18 EUR

 

U lijdt aan een zeldzame ziekte of weesziekte en heeft grote uitgaven voor geneeskundige verzorging? Bezorg dan een medisch getuigschrift aan uw ziekenfonds

Uw ziekenfonds kent u het statuut voor een langere periode toe:

  • indien u uitgaven voor geneeskundige verzorging heeft van minstens 300 EUR per kwartaal (geïndexeerd, zie hoger), gedurende 8 opeenvolgende kwartalen, waarbij de 8 kwartalen 2 kalenderjaren vormen. De uitgaven voor geneeskundige verzorging omvatten zowel het deel dat het ziekenfonds betaalt als uw persoonlijk aandeel
    en
  • indien u aan een zeldzame ziekte of weesziekte lijdt. In dat geval moet u een medisch getuigschrift aan uw ziekenfonds bezorgen waarin uw arts-specialist moet aangeven aan welke ziekte u lijdt. Een zeldzame ziekte of weesziekte is een ziekte die een beperkt aantal personen treft ten opzichte van de gehele bevolking (1 persoon op 2 000), opgenomen als zeldzame ziekte of weesziekte op de website Orphanet.

Uw ziekenfonds zal nagaan of die voorwaarden vervuld zijn en zal u het statuut toekennen voor 5 hernieuwbare jaren.

Voordelen die aan de rechthebbenden op het statuut worden toegekend

Als rechthebbende op het statuut zult u automatisch van de volgende voordelen genieten:

  • mogelijkheid om de derdebetalersregeling te genieten bij de arts (huisarts en specialist) en tandarts. Dit betekent dat u het geheel van de honoraria niet meer moet voorschieten. U betaalt enkel het niet- terugbetaald deel.
  • vermindering van het grensbedrag van uw persoonlijke aandelen in het kader van de maximumfactuur , gewoonlijk “maximumfactuur chronisch zieken” genoemd.

Meer informatie

 

Laatst aangepast op 20 december 2022