print

Overleg rond de psychiatrische patiënt in de thuissituatie: reglementering van toepassing tot 31 december 2018

De 6de staatshervorming heeft de bevoegdheden met betrekking tot het overleg rond de psychiatrische patiënt in de thuissituatie overgeheveld van het federaal niveau naar de deelentiteiten. Gedurende een overgangsperiode (van 1 juli 2014 tot 31 december 2018) zijn we de oude Riziv-reglementering met betrekking tot deze materie blijven uitvoeren, maar in naam en voor rekening van de deelentiteiten.

De oude Riziv-reglementering was dus van toepassing tot 31 december 2018.

Op deze en volgende pagina’s vindt u informatie over de voorwaarden voor tegemoetkoming van de ziekteverzekering tot 31 december 2018.

Op deze pagina:


Vergoeding van deelname aan overleg, referentiepersoon en organisator van het overleg

De nieuwe regelgeving voorziet vergoedingen voor 3 prestaties:

  • deelname aan het overleg rond de patiënt
  • referentiepersoon
  • organisatie en coördinatie van het overleg

Daarnaast is ook een vergoeding voorzien voor de afhandeling van de administratie en facturatie van het overleg.

Overeenkomsten

Het Verzekeringscomité  sluit overeenkomsten af met:

  • de geïntegreerde dienst voor thuisverzorging van de betrokken zorgregio
  • indien in de betrokken zorgregio geen geïntegreerde dienst voor thuisverzorging erkend is: met een initiatief voor beschut wonen dat gefinancierd wordt voor psychiatrische thuiszorg of met een ziekenhuis.

Het Verzekeringscomité kan per zorgregio maximum 1 overeenkomst afsluiten. Deze overeenkomst moet de ganse zorgregio dekken.

Begeleidingsplan – Evaluatie

Voor deze patiënten moet een begeleidingsplan opgesteld worden.

Dit plan bevat:

Jaarlijks moeten gegevens met betrekking tot het overleg rond de psychiatrische patiënt voor 31 maart 2017 aan ons bezorgd worden aan de hand van een tussentijdse standaard-evaluatieformulier .

Facturatie

De Dienst of instelling waarmee een overeenkomst is gesloten, factureert het overleg rond de patiënt aan de hand van volgende standaardfactuur (bijlage 3 van de overeenkomst).
 
Voorbeeld van een ingevulde factuur