Softwareleveranciers: uw producten ontwikkelen voor onze informatiseringprojecten in de gezondheidszorg

Wij beheren en werken samen aan talrijke projecten rond de informatisering van de gezondheidszorg en e-gezondheid: elektronische gegevensuitwisseling, elektronische attestering, elektronisch voorschrift, enz. Deze informatisering vereist dat zorgverleners de gepaste toepassingen en software gebruiken.


​Voor uw ontwikkelingen met betrekking tot het bewijsstuk dat de zorgverlener aan de patiënt uitreikt

De zorgverlener moet een bewijsstuk aan de patiënt uitreiken in de volgende 3 situaties:

  • als hij elektronisch attesteert (eAttest), omdat hij in dat geval geen papieren getuigschrift voor verstrekte hulp aan de patiënt geeft. Het bewijsstuk maakt het mogelijk om de patiënt te informeren.
  • als hij elektronisch factureert in derdebetaler (eFact).
  • als hij zowel vergoedbare als niet-vergoedbare verstrekkingen attesteert.

De informatie vermeld op het bewijsstuk, moet met name voldoen aan de fiscale verplichtingen en aan de verplichtingen betreffende de verzekering voor geneeskundige verzorging (GVU).

Uw software moet dus een bewijsstuk produceren dat aan bepaalde reglementaire verplichtingen voldoet. Raadpleeg de synthese met verplichtingen uit de fiscale regelgeving en de regelgeving betreffende verzekering voor geneeskundige verzorging waaraan het bewijsstuk dient te voldoen.

Voor uw ontwikkelingen met betrekking tot het plan e-Gezondheid

In het kader van het plan e-Gezondheid publiceren we in december 2018 technische informatie over de actiepunten die we beheren, waaronder:

  • het medicatieschema (actiepunt 3)
  • het delen om samen te werken (actiepunt 6).

Voor uw ontwikkelingen rond Riziv-nummers

Om het mogelijk te maken het aantal RIZIV-nummers te laten stijgen voor bepaalde beroepen, hebben we, nieuwe nummers op basis van een andere check digit (controlegetal) gemaakt (modulo 89).

Wat is een check-digit ?

Het RIZIV-nummer is een 11-cijferig identificatienummer toegewezen door het RIZIV en onder andere gebruikt om individuele zorgverleners te identificeren. Zo kunnen hun vertrekkingen terugbetaald worden door de verzekering voor geneeskundige verzorging. De 6 cijfers bestaan uit een unieke volgorde die elke zorgverlener onderscheid.  De laatste 2 cijfers van dit nummer zijn controlecijfers d.w.z. de check-digit of, in het kort,  "CD ".
In 2013 werd de alternatieve check-digit modulo 89 geïntroduceerd om te voldoen aan de behoefte aan extra nummers voor verpleegkundigen en in 2017 voor vroedvrouwen.
Vanaf april 2019 zal deze methode van de modulo 89 ook worden gebruikt voor de berekening van de check-digit van de nieuwe RIZIV-nummers van artsen.

Welke impact heeft dit op uw informaticasystemen ?

Als RIZIV- partner en, in het algemeen, als uw systemen of processen het RIZIV-nummer gebruiken, moet u nagaan of het nodig is aanpassingen te doen aan uw informaticasystemen zodat:

  • De unieke identificatie in deze computersystemen gebeurt op basis van de eerste 8 cijfers van het RIZIV-nummer en niet langer op basis van de eerste 6 cijfers
  • Deze computersystemen alle Riziv-nummers aanvaarden, gebouwd met één van de 4 modules:  97, 89, 83 of 79.
  • De systemen voeren een geldigheidscontrole van de check-digit uit en ze veralgemenen de controle  naar de 4 check-digits.

Hoe controleert u de geldigheid van de check-digit ?

De formule om de check-digit te controleren is:

C = M – (N mod M)

Waarin:
M Het priemgetal dat wordt gebruikt voor de berekening van de modulo: 97, 89, 83 of 79
N De eerste 6 cijfers van het RIZIV-nummer: 000000… 999999
N mod M = de rest van de gehele deling van N door M.
C  De check-digit van dit RIZIV-nummer: 01..M (de check-digit is minstens 01 en hoogstens gelijk aan de modulo)

U vindt ook informatie in bijlage 16.3 van de elektronische factureringsinstructies.

 

Gewijzigde pagina's  Gewijzigde pagina's

 

Meer informatie

Contacten

Laatst aangepast op 26 april 2019