Softwareleveranciers: uw producten ontwikkelen voor onze informatiseringprojecten in de gezondheidszorg

Wij beheren en werken samen aan talrijke projecten rond de informatisering van de gezondheidszorg en e-gezondheid: elektronische gegevensuitwisseling, elektronische attestering, enz. Deze informatisering vereist dat zorgverleners de gepaste toepassingen en software gebruiken.

Als softwareleverancier moeten de producten die u ontwikkelt, voldoen aan bepaalde technische en reglementaire eisen. Hier kan u nuttige informatie voor uw ontwikkelingen terugvinden.

Voor uw ontwikkelingen met betrekking tot het bewijsstuk dat de zorgverlener aan de patiënt uitreikt

De zorgverlener moet een bewijsstuk aan de patiënt uitreiken in de volgende 3 situaties:

  • als hij elektronisch attesteert (eAttest), omdat hij in dat geval geen papieren getuigschrift voor verstrekte hulp aan de patiënt geeft. Het bewijsstuk maakt het mogelijk om de patiënt te informeren.
  • als hij elektronisch factureert in derdebetaler (eFact).
  • als hij zowel vergoedbare als niet-vergoedbare verstrekkingen attesteert.

De informatie vermeld op het bewijsstuk, moet met name voldoen aan de fiscale verplichtingen en aan de verplichtingen betreffende de verzekering voor geneeskundige verzorging (GVU).

Uw software moet dus een bewijsstuk produceren dat aan bepaalde reglementaire verplichtingen voldoet. Raadpleeg de synthese met verplichtingen uit de fiscale regelgeving en de regelgeving betreffende verzekering voor geneeskundige verzorging waaraan het bewijsstuk dient te voldoen.

Voor uw ontwikkelingen met betrekking tot het plan e-Gezondheid

In het kader van het plan e-Gezondheid publiceren we in december 2018 technische informatie over de actiepunten die we beheren, waaronder:

  • het medicatieschema (actiepunt 3)
  • het delen om samen te werken (actiepunt 6).

 

 

Gewijzigde pagina's  Gewijzigde pagina's

 

Meer informatie

Contacten

Laatst aangepast op 27 november 2018