Geconventioneerde gespecialiseerde centra en revalidatiecentra

Gespecialiseerde centra voor bepaalde aandoeningen (waaronder ook de referentiecentra) en de revalidatiecentra vinden hier informatie over de type-overeenkomsten met het RIZIV, praktische info en de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen.
Bepaalde sectoren op deze pagina zijn gedeeltelijk of volledig overgeheveld naar de deelstaten in het kader van de zesde staatshervorming.

 

Maatregelen wegens COVID-19 voor de overeenkomsten met revalidatiecentra en gespecialiseerde centra

Wegens COVID-19 stellen ziekenhuizen niet-dringende contacten, consultaties en behandelingen uit.

Dit kan ook een belangrijke impact hebben op de toepassing van de gesloten overeenkomsten met revalidatiecentra en gespecialiseerde centra.

Om zo veel mogelijk te vermijden dat deze uitzonderlijke situatie nadelige gevolgen heeft voor de betrokken patiënten en voor de betrokken instellingen, heeft het College van artsen-directeurs beslist om uitzonderlijk bepaalde maatregelen te nemen voor de betrokken sectoren.

De belangrijkste genomen maatregelen zijn de volgende :

  • Voor vele sectoren zullen de door de adviserend artsen toegestane periodes van tenlasteneming van de verstrekkingen door de V.I.'s automatisch met een half jaar worden verlengd. Voor inrichtingen met een jaarforfait verlengt de toegestane periode van tenlasteneming met een jaar.
  • Heel wat verplichtingen rond contacten die in een loop van een jaar moeten plaatsvinden, worden tijdelijk fors afgezwakt. In principe volstaat tijdelijk 1 contact per jaar in plaats van het minimum aantal contacten dat in vele overeenkomsten wordt gevraagd.
  • Revalidatieprogramma's met een beperkte (niet-verlengbare) duur kunnen uitzonderlijk toch ook met 6 maanden worden verlengd.
  • Bepaalde verstrekkingen kunnen via videocommunicatie of via de telefoon worden verricht.
  • Aandoeningen van het ademhalingsstelstel: de overeenkomst inzake ademhalingsondersteuning thuis (RIZIV-identificatienummer 7.85.2xx.xx) laat toe om die ondersteuning tijdelijk en onder bepaalde voorwaarden op te starten voor nieuwe patiënten, zonder dat ze de vereiste medische onderzoeken hebben ondergaan.

De betrokken geconventioneerde centra hebben in het voorjaar van 2020 een e-mail ontvangen met precieze informatie over de maatregelen die voor hun overeenkomst zijn genomen.

Deze maatregelen (opgenomen in KB nr. 20 van 13 mei 2020  voor wat de verstrekkingen via videocommunicatie of telefoon betreft en in bijlage 10 van KB nr. 21 van 14 mei 2020 voor wat de andere maatregelen betreft), blijven van kracht tot een nieuw koninklijk besluit een einde maakt aan bepaalde of alle maatregelen. De einddata vermeld in bijlage 10 van KB nr. 21 zijn op basis van artikel 31 van dit KB niet van toepassing. 

Centra: indeling per aandoening

Informatie gemeenschappelijk voor meerdere centra


Speciale tegemoetkomingen voor verzorging of kosten van patiënten

 
Tussenkomst in bepaalde kosten van revalidatie-inrichtingen

Nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen

Sectoren die in het kader van de zesde staatshervorming volledig zijn overgeheveld naar de deelstaten

Sectoren die volledig zijn overgeheveld (link naar de oude RIZIV-reglementering die van toepassing was tot en met 31-12-2018):

Coördinaten van de bevoegde deelstaten

Vlaamse Gemeenschap

Website: https://www.zorg-en-gezondheid.be/
E-mail: revalidatie@vlaanderen.be

Brussels Gewest

Website COCOM: http://www.iriscare.brussels/nl/iriscare-nl/
E-Mail: professionelen@iriscare.brussels

Website COCOF: https://www.spfb.brussels/

Waals Gewest

Website: https://www.aviq.be/
E-Mail: dtf.crf@aviq.be
Tel: +32(0)071 33 73 98

Franse Gemeenschap (alleen voor de centra die deel uitmaken van de universitaire ziekenhuizen)

Duitstalige Gemeenschap (Deutschsprachige Gemeinschaft)

Website: http://www.ostbelgienlive.be/

 

 

Recent gewijzigde pagina's  Recent gewijzigde pagina's

 

Meer informatie

 

Laatst aangepast op 14 januari 2022